DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 35     <-- 35 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


O NEKIM PITANJIMA U VEZI S PROŠIRENJEM AREALA ČETINJAČA
U NAS


Mr Stevo Orlić, dipl. ing. šum.
Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko


Kroz rad na zadatku »Proučavanje staništa
u cilju unapređenja proizvodnje četinjača«,
koji financira Savjet za naučni rad SRH i
Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,
Zagreb, često sam s kolegama,
koji direktno rade na očetinjavanju, razmatrao
tu problematiku. U vođenim razgovorima
ista pitanja i dileme su mnogo puta
ponovljena. U ovom osvrtu pokušao sam si
stematiziranim prikazom dati svoj stav i
mišljenje.


Autor


1


Od 1960. godine u SR Hrvatskoj, a i u Jugoslaviji, započet je intenzivan
rad na proširenju areala četinjača, kako na šumskim tako i van šumskim
površinama. Za pokretanje te akcije postojala su tri osnovna razloga: premalo
učešće četinjača u šumskom fondu, relativno visoki postotak degrađiranih
sastojina listača u svim regijama i podmirenje rastućih potreba na
drvu četinjača kao sirovini za mehaničku i kemijsku preradu. Istaknuti problemi
rješavaju se istovremeno na dva načina: intenziviranjem proizvodnje
u degradiranim sastojinama listača unošenjem četinjača i osnivanjem intenzivnih
kultura brzorastućih četinjača na čistim površinama.


Od početka spomenute akcije prošlo je gotovo 14 godina. Ako se osvrnemo
na rad u tom periodu, možemo reći da je bilo određenih nedostataka
i nedosljednosti u izvršavanju postavljenog programa. Međutim, akcija očetinjavanja
dala je u cjelini dobre rezultate. Hiljade hektara novoosnovanih
kultura različitih po sastavu, načinu uzgoja i starosti to najbolje potvrđuju.
Rezultati bi bili i veći, i bolji, da smo programe rada usklađivali s financijskim
i fizičkim mogućnostima realizacije i da je bilo više sistematičnosti u
radu. Pored naturalnih pokazatelja, treba istaći da stečeno iskustvo i postignuti
stupanj stručnosti na širokom planu u praksi predstavlja, također,
određeni prilog unapređenju šumarstva u cjelini.


213