DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Slično možemo utvrditi i na osnovu nalaza Coli-ineksa. Čak na tri postaje
nisu se mogle utvrditi kolibakterije. Njihov najveći broj bio je na postajama
ispod aglomeracije naselja Vojnić, gdje su koliformne bakterije
utvrđene u dosta velikom broju. Nešto veći Coli-indeks bio je na postaji S,
gdje su vode, također, pod utjecajem naseljenog mjesta Brusovača. Velika
razlika između nenaseljenih i naseljenih mjesta u pogledu coli-indeksa pokazuje
da su te vode pod znatnim utjecajem antropogenih faktora kada prolaze
kroz naseljena mjesta.


ZAKLJUČAK


Na osnovu izvršenih analiza drenažnih voda Memorijalnog parka Petrova
Gora možemo zaključiti slijedeće:


Osnovna ekološka karakteristika drenažnih voda je relativno niska i
ujednačena temperatura, velika količina otopljenog kisika i niski alkalinitet.
Osim toga to su vodotoci s malom količinom vode i vrlo sporim proticanjem
u kojima se zadržava znatna količina prirodnih otpadnih tvari od biljaka
i životinja iz ovog šumskog područja. Isto tako, uz naselja se povećava
i količina otpadnih tvari antropogenog porijekla.


Za ovdašnje biocenoze je značajno da prevladavaju mikrofitske alge, a
naročito dijatomeje, što ukazuje na nešto slabije onečišćenje organskim
tvarima. Od životinja najbolje su zastupljene ličinke vodenih kukaca, a
među njima naročito dvokrilci (Diptera). Mjestimično se razvijaju u većim
veličinama i željezne bakterije.


Na osnovu analize bioloških indikatora može se utvrditi da su to vode
beta-oligo (2. i 1. stupanj) i beta-alfa (2. i 3. stupanj) mesosaprobne vode.
Ovakovo stanje u vodama je uzrokovano prirodnim onečišćenjem voda organskim
otpadom iz šumskih zajednica. U naseljenim mjestima do jačeg izražaja
dolazi antropogeni utjecaj.


Bakteriološka analiza potvrđuje nalaze ekološke analize, s time što se znatno
povećava broj indikatora potencijalnih uzročnika crijevnih zaraza (coli-indeks)
u području gdje vode protiču kroz naseljena mjesta.


LITERATURA


1.
Horva t I. (1931): Građa za biogeografiju Hrvatske. Acta botanica Zagrebensis
7, str. 23-128.
2.
Kele r Z. (1972): Geografske značajke Petrove gore. Simpozij o Petrovoj gori
JAZU, str. 139-157.
3.
Jurkovi ć I. (1958): Metalogenija Petrove gore u jugozapadnoj Hrvatskoj.
Geološki glasnik 11, 1957.
4.
IVI a r i ć L. (1972): Geološka istraživanja i rudne pojave u Petrovoj gori i široj
regiji. Simpozij o Petrovoj gori JAZU, str. 103—113.
5.
Nedela-Devide D, Sokač B. i Nikle r L. (1960): Geološka karta okoline
Vojnića.
211