DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Usporedimo li dobivene podatke, tada se može vidjeti da najveće saprobne
vrijednosti po Zelinki i Marvanu pokazuje beta mesosaprobni ili
drugi stupanj onečišćenja. To se može utvrditi na svim postajama osim na
postaji 2, gdje su saprobne vrijednosti podjednake za oligo i betamesosaprobni
stupanj (1. i 2. stupanj onečišćenja). Isto tako, na nekim postajama
(4 i 6) saprobne vrijednosti su približno jednake za beta i alfa mesosaprobni
stupanj (2. i 3. stupanj onečišćenja). Stoga se na osnovu ovih podataka može
zaključiti da su ove vode pretežno betamesosaprobnog ili 2. stupnja onečišćenja,
s time da se nekada, i to rjeđe, približavaju oligosaprobnom ili 1.
stupnju onečišećnja, a nešto češće alfa mesosaprobnom ili 3. stupnju onečišćenja.
Polisaprobni indikatori (4. stupanj onečišćenja) nađeni su samo u
iznimnim slučajevima. Ovu tendenciju prema višem stupnju onečišćenja
treba se tumačiti prirodnom razgradnjom organskih tvari kojih na tom području
ima u velikim količinama. Jedino na postajama koje se nalaze u naseljenim
mjestima (postaja 5 i 6) vode se onečišćuju alogenim materijalom
iz efluenata kanalizacijskih i industrijskih otpadnih voda.


Slični odnosi dobiju se ako se usporede vrijednosti saprobioloških indeksa
po Rothscheinu. Na svim postajama se kreću između 60 i 40, što znači
uvijek unutar beta mesosaprobne zone ili 2. stupnja onečišćenja, jedino na
postaji 2 vrijednonsti su nešto iznad 60, što znači da zalaze i u olgosaprobnu
zonu (1. stupanj onečišćenja).


O kvaliteti ovdašnjih voda govori i izvršena bakteriološka analiza. Na
svim postajama određivan je broj heterotrofnih bakterija kod 37° C, i coli-
indeks u litri vode (Tabela 5).


Tabela 5. Bakteriološka analiza drenainih voda na području Memorijalnog
parka Petrove Gore


Broj heterotrofnih bakterija kod 37" i coli-index u vodi potoka na području


Petrove Gore
Nalazište Broj heterotrofa u 1 ml kod 37™ C Coli-index/l
180 520
210 0
350 3.100
60 0
920 460.000
1.450 720.000
45 0
680 22.300


Broj heterotrofnih bakterija se na većini postaja kretao ispod 1 tisuće
na ml, što je znak da su to nešto slabije onečišćene vode. Jedino na postaji
6, ispod prijema otpadnih voda tvornice »Jugokeramika« u Vojniću, broj
ovih bakterija prelazi tisuću na 1 ml. I u predhodnoj postaji, ispod naselja
Vojnić, broj ovih bakterija je tek neznatno ispod tisuću na 1 ml. To se
uglavnom poklapa s ekološkom procjenom kvalitete ovih voda, jer je utvrđeni
broj heterotrofnih bakterija karakterističan za vode beta mesosaprobnog
ili 2. stupnja onečišćenja.