DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Mnoge od vrsta, koje sačinjavaju biocenoze u ispitanim drenažnim vodama,
mogu se upotrijebiti kao biološki indikatori, na osnovu kojih se može
direktnim statističko-ekološkim metodama odrediti stupanje njihovog one-


Tabela 3. Kvantitativna analiza životinjskih populacija u drenažnim vodama
Memorijalnog parka Petrove gore


Skupine
1 2
P
3
0 S
4
TA J
5
E
6 7 8
Ukupno vrsta
Nematoda 3 7 10
Gastropoda 2 1 1 3 35
Annelida 1! 3 3 1 2 14 5 39
Hydracarina 1 3 1 5
Cladocera 1 1
Ostracoda l 1
Amphipoda 2 14 16
Ephemerida 21 21 2 3 3 25 ft 81
Plecoptera 8 19 13 11 51 2 104
Trichoptera 2 8 1 3 13 34 61
Diptera 34 25 9 404 394 349 55 445 1.366


čišćenja. Ovakovu saprobiološku analizu izvršili smo primjenom metode po


M. Zelink i i P. Marvan u (1961, 1963), i određivanjem saprobiloških
indeksa po J. Rothschein u (1959, 1962) na svim ispitivanim postajama
(Tabela 4). Na osnovu metode po Zelinki i Marvanu mogu se izračunati
saprobne vrijednosti za svaki stupanj onečišćenja, gdje X označuje čiste
vode, O oligosaprobne ili 1. stupanj onečišćenja, b beta mesosaprobne ili
drugi stupanj onečišćenja, a alfa mesosaprobne ili 3. stupanj onečišćenja,
i p polisaprobne ili 4. stupanj onečišćenja. Saprobiološki indeks po Rothscheinu
daje vrijednosti koje od 90 do 80 pokazuju stupanj čistih voda,
80 do 60 stupanj oligosaprobnih voda, 60 do 40 beta mesosaprobni stupanj,
40 do 20 alfa mesosaprobni stupanj, 20 do 10 polisaprobni stupanj.
Tabela 4. Pregled soprobnosti po Zelinki i Marvanu i saprobioloških indeksa
po Rothscheinu na pojedinim postajama drenažnih voda u Memorijalnom
parku Petrova Gora


Postaje
X
Stu p
o
n j e v i
b
onečišćenj a
a P SR
1 1,65 2,08 3,28 3,0 — 47,8
2 1,0 3,56 3,47 2,0 — 63,8
3 0,58 2,28 3,82 2,86 0,53 48,7
4 0,54 1,35 3,53 4,1 0,47 37,54
5 0,15 1,31 5,2 3,23 0,09 46,06
ft 0,48 1,99 4,1 3,28 0,09 47,2
7 0,65 2,27 5,32 1,76 — 51,09
8 0,55 1,32 5,74 2,27 0,12 47,96