DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tabela 2. Struktura blocenoza po skupinama, na ispitanim postajama
drenainih voda Memorijalnog parka Petrove gore


Skupine P OS T A J E Ukupno vrsta
1 2 3 4 5 6 7 8
Cijanophyta 2 2 3 2 1 1 2 1 10
Chrysophyta 9 9 11 17 21 19 9 15 45
Chlorophyta 1 3 5 2 1 6
Rhodophyta 1 1 1 1 2
Biljke 12 13 14 23 32 22 11 17 73
Nematoda 1 2 3
Gastropoda 1 1 1 2 2
Annelida 2 1 2 1 1 2 2 8
Hydracarina 1 1 1 1
Cladocera 1 1
Ostracoda 1 1
Amphipoda 1 1 1
Ephemerida 2 5 2 2 2 3 1 8
Plecoptera 2 2 1 2 2 1 7
Trichoptera 2 2 1 1 2 3 6
Diptera 3 4 2 4 4 1 5 2 13
Coleoptera
Životinje 14
1
16
2
8
3
18
2
12
1
3
1
17
4
15
5
56
Biljke i životinje 26 29 22 41 44 25 28 32 129


Struktura biocenoza na istraživanim točkama u drenažnim vodama
Petrove Gore prikazana je po skupinama na Tabeli 2. Ukupno je utvrđeno
129 vrsta vodenih organizama, od kojih biljkama pripadaju 73 vrste, a životinjama
56 vrsta. Od nađenih biljnih vrsta preko polovina pripada hrizofitima
i to gotovo sasvim algama kremenjašicama ili dijatomejama. Nešto
manje su zastupljene modrozelene alge, a najmanje višestanične zelene i
crvene alge. Sve su ove alge bentoski organizmi, što je i razumljivo ako se
uzme u obzir da su ispitivane vode plitke i tekuće. Ovakav sastav biocenoza
ukazuje, također, da te vode nisu sasvim čiste, o čemu naročito svjedoči
veliki broj dijatomeja.


Što se tiče životinja, zastupljen je veliki broj različitih skupina. Ipak
se može uočiti, da su najbolje zastupane vrste kukaca kojih ličinke žive u
vodi. Među njima su najbrojniji dvokrilci (Diptera). Općenito se može reći,
da broj vrsta kukaca u znatnoj mjeri premašuje vrste koje su pripadnici
drugih skupina vodenih organizama. Od ostalih skupina jedino su oblici,
puževi i kolutićavci nešto brojnije zastupljeni.


Slično je i sa kvantitativnom analizom životinjskih populacija ovih
voda (Tabela 3). Daleko su najbrojnije ponovno ličinke dvokrilaca, u znatnim
količinama su zastupljeni i predstavnici ostalih skupina vodenih kukaca.
Isto su tako dobro količinski zastupljeni oblici, puževi i kolutićavci, ali
pored njih dobru kvantitativnu zastupljenost pokazuju račići rakušci (Amphipoda).
Sve ostale skupine i u kvantitativnom pogledu ne pokazuju veću učestalost.


208