DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Pored toga, Surberovom mrežom se skupljao biljni i životinjski materijal
za kvantitativnu i kvalitativnu analizu biocenoza. Na osnovu skupljenog
materijala, koji je bio obrađen u laboratorijima Odjela za ekologiju
Instituta za biologiju Sveučilišta, statističkim je metodama izvršena biološka
valorizacija voda na pojedinim postajama uz primjenu suvremenih ekoloških
metoda.


Na istim postajama uzimale su se probe za bakteriološku analizu vode.
Probe su uzimane za određivanje ukupnog broja heterotrofnih i najvjerojatnijeg
broja koliformnih bakterija (NBK). Pri tome su, također, primjenjene
standardne metode za bakteriološku analizu voda.


Uzimane su, također, probe za hidrokemijsku analizu trajnijih polutanata
u površinskim vodama, kao što su mineralna ulja i fenoli. U tu svrhu
za fiksaciju spomenutih tvari probama je dodavana modra galica, za laboratorijsku
obradu u Zagrebu.


Ekološko-biocenološke značajke ispitivanih drenažnih
voda


Na svim postajama ispitivali su se ekološki faktori, koji indiciraju na
stupanj onečišćenja ispitanih voda. Zbog toga su mjereni oni ekološki faktori
koji s jedne strane ukazuju na opće životne uvjete u ovim vodama, a
s druge oni faktori, koji su u vezi s procesima samoočišćenja (Tabela 1).
Od osnovnih ekoloških faktora mjereni su temperatura vode, otopljeni
kisik i s time u vezi deficit kisika, biološka potreba kisika i eventualni suficit
kisika, te slobodni CO> i alkalinitet.


Tabela 1. Fizičko-kemijski faktori u nekim potocima drenažnih voda
memorijalnog parka Petrove gore


1. 2. 3.
Pos t
4.
aj e
5. 6. 7. 8.
Temperatura zraka C°
Temperatura vode C°
Otopljeni 0? mg/l
Deficit O2 u mg/l
Deficit Oz u %
6,2
5.8
11,7
0,85
6,77
6,0
6,2
5,6
6,82
54,9
7,0
6,7
10,5
1,77
14,42
7,1
6,1
10,6
1,85
14,85
5,2
6,8
12,1
0,14
1,14
5,2
6,9
12,3


6,2
6,0
10,8
1,68
13,46
4,25
5,6
11,0
1,61
12,76
BPK2 mg/l
BKP2 u »/o
Suficit O2 u mg´l
Suficit O2 u °/o
Slobodni C02 mg´l
Alkalinitet mval/1
Kloridi mg/l
KMnÜ4 — potrošak
2,0
16.6


4,4
0,8
12,0
10,7
2,3
19,0


2,0
0,9
10,5
6,6
1,2
10,17


2,2
1,0
13,0
6,9
2,8
21,37


2,2
0,9
10,0
15,5
2,5
20,83


8,8
2,3
10,5
11,1
2,8
21,87
0,09
0,137
6,6
2,2
15,5
9,48
2,6
20,6


2,2
1,0
12,0
14,85
2,3
19,32


2,2
1,9
12,0
7,9
Amonijak mh N/l 0,01—
—0,05
0,01—
—0,05
- 0,05 0 0,01—
0,05
- 0,01 —
—0,05
0,01—
0,05
-0
Nitriti mgNO/1 0,015 0 0,025 0,015 0,02 0,025 0,02 0,02
Nitrati mg NOs/1
Anionaktivni tensidi
0,11
0
0,05
0
0,75
0
0,125
0
0,25
0,02
0,175
0
0,75
0
0,06
0