DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 27     <-- 27 -->        PDF

voda koje ulaze u sliv rijeke Gline, locirali smo na tom području samo dvije
postaje; jednu na istočnom području masiva, a drugu na njegovom južnom
dijelu. Postaje su izabrane na osnovu njihovog najpovoljnijeg smještaja za
razvoj biocenoza, posebno uzevši u obzir količinu vode i trajnost protoka.
(Slika 1.).


.SL I SMJEŠTAJ ISPITANIH POSTAJA U DRENAZNIM POTOCIMA PETROVE GORE


Na osnovu toga odredili smo slijedeće postaje s odgovarajućom numeracijom:


1.
Mala Radonja, kod lovačke kuće Muljava, ispod antierozione brane,
2.
Velika Radonja, iznad kaptaže kod lovačkog doma Muljava,
3.
Dugački potok, nakon spajanja izvorišnih krakova drenažne vode uz
cestu,
4.
Radonja, iznad gornjeg Vojnića prije odvojka za Partizansku bolnicu,
5.
Radonja, ispod mosta u Vojniću, prije efluentnog odvoda tvornice
Jugokeramika,
6.
Radonja, ispod efluentnog odvoda uz odvojak od glavne ceste,
7.
Potok Perna na Petrovoj Gori ispod Velebita kod drvenog mosta,
8. Brusovača kraj Kostinja.
Na svim postajama mjereni su najprije osnovni parametri, koji ukazuju
na ekološke prilike u ispitivanom ekosistemu. S time u vezi mjerila se
temperatura i brzina vode, a od hidrokemijskih faktora otopljeni kisik, slobodni
CO-2, alkalinitet, količina organske tvari kao potrošnja KMnOnitrati, nitriti, amonijak, BPK2 i eventualno anionaktivni deterdženti. Hidrokemijski
faktori mjereni su uobičajenim standardnim metodama, koje se
upotrebljavaju u suvremenonj limnologiji.