DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 24     <-- 24 -->        PDF

KARAKTERISTIKE EKOSISTEMA DRENAŽNIH PROTOČNIH VODA
U MEMORIJALNOM PARKU PETROVA GORA
I NJIHOVA BIOLOGIJSKA VALORIZACIJA


Prof. dr. Zlatko Pavletić, prof. dr. Ivo Matoničkin, Ivan Habdija, mr. biol,
Zivanka Maloseja, mr. biol., Radovan Erben ing. biol.
i Zeljko Lukas, ing. biol.


UVOD


Petrova Gora je objekt vrlo različitih istraživanja. Zbog svog povijesnog
značenja naročito su bila intenzivna historiografska i druga slična istraživanja.
U tom pogledu su od posebnog značenja dogođaji vezani za minulu
Narodnooslobodilačku borbu, jer je Petrova Gora za vrijeme gotovo čitavog
svjetskog rata bila područje koje je odigralo vrlo značajnu ulogu. Ovdje su
se nalazila ne samo najviša tijela NOP-a u Hrvatskoj (ZAVNOH) i zadrvale
se vojne snage, nego je Petrova Gora, sa svojim neprohodnim šumama
i brojnim izvorima zdrave pitke vode, odlično poslužila za rad tajnih bolnica,
u kojima su se liječili mnogobrojni ranjeni i bolesni partizani.


To je bio i razlog, da se je u povodu 25. godišnjice 3. /zasjedanja
ZAVNOH-a 1969, održao Simpozij o Petrovoj Gori u Topuskom, pod pokroviteljstvom
JAZU. Na tom Simpoziju sudjelovali su brojni znanstveni i politički
radnici, koji su dali svoje priloge za bolje poznavanje prošlosti Petrove
Gore. Pored historijskih radova, koji se odnose uglavnom na nedavnu prošlost,
neki prilozi su tretirali poznavanje geografskih, geološko-mineraloških
i florističkih prilika u toj gori. Svi spomenuti prilozi objavljeni su u posebnom
zborniku JAZU, pod redakcijom akademija D. Čalić a 1972. godine.


Inače detaljnih prirodoznanstvenih istraživanja na tom području nije
bilo, ako izuzmemo neke sporadične mineraloške, geološke, hidrografske
i florističke radove. (Š e n o a M. 1895, Pevalek I. 1916, Poljak J. manuskript,
Vragović M. 1957, Jurković I. 1958, Peršin V. 1969, i dr.).
Naročito su manjkava biologijska istraživanja u kopnenim vodama i vodenim
ekosistemima ovoga područja. U tom pogledu od posebnog je značenja
ekosistem drenažnih protočnih voda koje su karakteristične za to područje
i mogu poslužiti kao poseban model vodenog ekosistema, koji je i općenito
nedovoljno obrađen.


Stoga smo se rado prihvatili naučne obrade biologije drenažnih voda
u sklopu Memorijalnog parka Petrova Gora. To je tim potrebnije, što se
u dogledno vrijeme namjerava ovome području dati status zaštićenog priro