DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 95     <-- 95 -->        PDF

OBAVIJESTI


NIKOLA KOMLENOVIC


Na Sveučilištu u Zagrebu promoviran je dana 10. XII 1973. godine za
doktora šumarskih nauka iz područja ishrane bilja Nikol a Komleno vić.´
dipl. ing. šumarstva i viši znanstveni suradnik Jugoslavenskog instituta
za četinjače u Jastrebarskom. Njegova doktorska disertacija nosi naslov:
KONCENTRACIJA HRANIVA U IGLICAMA KAO INDIKATOR STANJA ISHRANE
KULTURA OBIČNE SMREKE (Picea abies Karst.).


Na osnovi opsežnih biljnohranidbenih istraživanja i usporedbe koncentracije
hraniva u iglicama smreke iz slabo uspjelih kultura s onima iz prirodnih
šuma u Gorskom kotaru i sjevernom Velebitu — u raspravi je
dokazano da smreka u kulturama ima redovito niže koncentracije dušika,
a u kulturama na kiselim smeđim tlima i niže koncentracije fosfora u iglicama.


Osobit naglasak dat je proučavanju o primjeni folijarne analize kod
ocjene stanja ishrane i utvrđivanja potrebe fertilizacije kultura smreke.
Utvrđeno je koja hraniva nedostaju u najkarakterističnijim staništima smreke
u Hrvatskoj i kako se taj nedostatak odražava na uspijevanje i zdravstveno
stanje ove vrste. Matematički su definirane veze između primijenjene
gnojidbe, koncentracije hraniva u biljci i rasta te utvrđena zakonomjernost
godišnjih promjena proučavanih hraniva u iglicama.


Navedeni i mnogi drugi rezultati mogu vrlo dobro poslužiti za ocjenu
stanja ishrane pomoću koncentracije hraniva u iglicama, a kroz to i kao
osnova za racionalnu gnojidbu kultura smreke na istraženim i sličnim staništima
u Hrvatskoj.


Disertacija je obranjena 1. X 1973. godine na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu pred komisijom u kojoj su bili: Prof. Dr Jelka Anić,
Prof. Dr Ivo Dekanić i Prof. Dr Mirko Vidaković.


I. Dekanić