DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 94     <-- 94 -->        PDF

magača u borbi za održavanje ekološkog sistema. Taj
će ekološki sistem u skoroj budućnosti jedino moći osigurati daljnji život
čovjeka uz eksplozivan porast stanovništva i daljnju proizvodnju materijalnih
dobara danas već toliko potrebnih civiliziranom čovjeku.


Ali ono što bismo morali odmah shvatiti jest činjenica da je šum a
zajednica živih bića čiji je prirodni sastav rezultat dugog vremena
odabiranja i prilagođavanja pojedinih njenih sastavnih jedinica ekološkim
uslovima, podvrgnut brojnim promjenama kompleksnog zbira činilaca,
koji svi zajedno čine ono što mi nazivamo životnom sredinom. I čovjek
je takva jedna jedinka, koja se kroz milenije razvijala usko povezana sa
tom sredinom. On je tu sredinu prilagođavao svojim potrebama, ali je i ona
njega oblikovala prema njezinim uslovima. Zahvaljujući svojemu intelektu
čovjek se razvio danas u moćnu silu, koja je u industrijaliziranim krajevima
već toliko teško poremetila ekološku ravnotežu svoje okoline, da ti
poremećaji dovode u pitanje i samu dalju egzistenciju čovjeka. U njegovim
je rukama da on još na vrijeme te poremećaje ukloni i da ekološku sredinu
ponovno dovede u sklad sa osnovnim zakonima života. Taj put nije lagan
i zahtijeva izuzetan napor najboljih jedinki u ljudskom društvu. On se mora
odvijati u fiziološkim granicama prirodnih zakona kojima je i čovjek
podložan.


Čuvanje prirodne šume jedan je od osnovnih proces
a u tom razvoju, a odnos svakoga pojedinca od nas prema šumi jedan
od bitnih preduslova za njeno uspješno provođenje. To naravno ne znači
da treba od sada unaprijed prestati svaka sječa i obustaviti rad šumska
industrija, koja traljava, kakva kod nas jest, hrani još uvijek tisuće zaposlenih.
Nužno je samo da se naš stav prema šumi iz osnova izmijeni i da
shvatimo da je ekološko djelovanje šume za nas kud i kamo važnije od njenoga
drva kao industrijske sirovine. Mi moramo shvatiti da se eksploatacija
te sirovine mora kretati u strogo omeđenim granicama, koje ne mogu biti
iste na svakoj podlozi i na svakom mjestu. Jasno je da nas u tom poslu
ne mogu rukovoditi isključivo ekonomski neposredni interesi i da dinar ne
može biti odlučujući faktor za njegovo provođenje. Treba shvatiti da društvo
za održavanje ekološke ravnoteže mora smoći sredstva, a da je za ovo očuvanje
prirodna šuma jedan od glavnih faktora.


Treba ponovno visoko podignuti danas posve zaboravljenu šumarsku
etiku, ono najljepše i najsvijetlije što je nekad odlikovalo istinskog šumara.
Treba šumu koristiti kao rekreacijski medij i tako osigurati egzistenciju
domaćeg stanovništva. Treba već jednom zauvijek odbaciti u našim
kraškim krajevima onu otrcanu krilaticu: »Koza je sirotinjska majka«,
jer je ona zaista sirotinjska majka samo u jednom krajnje nazadnom društvu,
a njezino prisustvo danas jasan je dokaz naše posvemašnje nesposobnosti
i naša je najveća sramota.


AKADEMIK prof, dr BRANIMIR GUŠIĆ,
predsjednik Savjeta za zaštitu prirode
SR Hrvatske