DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IN MEMORIAM


BRANISLAV JURAŠKOVIĆ, dipl. ing. šumarstva


Dana 3. veljače 1973. god. preminuo je u Osijeku, nakon duge i teške
bolesti, Branislav Jurašković, dipl. ing. šumarstva.


Pokojnik je rođen u Osijeku 8. 12. 1927. god. u obrtničkoj porodici. U
rodnom mjestu završio je školovanje, uz prekid u god. 1945, kada sudjeluje u
NOB. Maturirao je na gimnaziji »Ivo Lola Ribar« god. 1947. Iste godine upisao
se je na Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na Šumarski
odjel, Šumarski odjel, Tehnički smjer, gdje diplomira 4. 12. 1952. god.


Nakon diplomiranja zaposlio se je prvo početkom god. 1953. u Drvno
industrijskom poduzeću Belišće, no još iste godine prelazi u Osijek, na rad
na uređivanju šuma. Radio je na uređivanju šuma sjevero-istočnog područja
Slavonije i na tim poslovima ostaje do kraja života. Iz tijeka njegova zaposlenja
mogu se vidjeti razne organizacije i reorganizacije službe uređivanja
šuma na tom području. Tako je prvo službovao kod Šumskog gospodarstva
»Papuk« u Osijeku, zatim kod Šumskog Inspektorata, pa Sekcije za
uređivanje šuma, sve u Osijeku. U službi uređivanja šuma bilo je dosta problema,
naročito u vrijeme neposredno prije njezina pripojenja Šumsko privrednom
poduzeću »Slavonska šuma«, početkom god. 1971. Za rješenje statusa
službe uređivanja šuma posebno se je zalagao i pok. Jurašković, kao njen
rukovodilac, što je ostao i u zajedničkim službama Š.P.P. »Slavonska šuma«
smještenim u Osijeku.


U srednjoj školi, pa zatim na fakultetu, bio je pok. Jurašković izvanredno
savjestan đak i student. U poslu je bio nadasve pedantan i posebno uporan.
Velikim zalaganjem, a osobito svojim visoko stručnim rješavanjem zadataka,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ubrzo je stekao ugled i priznanje kao vrstan šumarski stručnjak. Kao rukovodilac
Sekcije za uređivanje šuma nije podnosio odlaganje termina, bilo
odlaska na teren, bilo završavanja radova, te uopće bilo kojeg dogovora.


Pokojnik je bio savjestan član Šumarskog društva Osijek, jedno vrijeme
mu je i predsjedavao. Rado se je odazivao pozivima na sastanke i u svim pothvatima
se je na njega moglo uvijek računati.


Među svojim kolegama i suradnicima bio je cijenjen i drag kao dobar
drug i prijatelj. Uvijek je bio nenametljiv i uz svoje velike sposobnosti nadasve
sKiuman. iako neobično ozbiljan u poslu, uvijek je imao smisla i volje ».
smijeh i šalu. Volio je život i veselio mu se.


Tužno je odjeknula vijest među svima nama, koji smo ga poznavali, da
je tragična i nemila smrt prekinula u naponu snage život kolege Juraškovića.
Njegovom smrću zelena šumarska struka Hrvatske gubi predanog i neumornog
radnika, kolege slavonski šumari dobrog druga, a porodica, supruga i
kćerkica uzornog i nježnog supruga i oca.


Pokojnog Juraškovića zadržat ćemo svi u trajnoj uspomeni, a kao vječni
spomen ostaje njegov uspještan rad na uređivanju šuma sjeveroistočne Slavonije.


Neka mu bude laka ova zemlja, koju je toliko volio!


Slava i hvala našem dragom Juri!


KALAFADZlC Z.


SO
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 83     <-- 83 -->        PDF

INTER


FORST


2. međunarodni sajam tehnike
za šumarstvo i drvnu industriju
Miinchen: 20.— 26. lipnja 1974.
Miinchener Messe- und
Ausstellunggesellschaft mbH,
D-800 Miinchen 12, Postfach 121009,
Telefon (089) 76 71-1


Zastupnik za SFRJ: OZEHA, Zagreb
Trg Republike 5, telefon: 424-568
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 84     <-- 84 -->        PDF

OBAVIJEST O NOVOJ CIJENI PRETPLATE ZA ŠUMARSKI LIST
U 1974. GODINI


Dosadašnja godišnja pretplata za Šumarski list je utvrđena 1971.
godine. U razdoblju od tada do danas povećali su se višestruko troškovi
izdavanja što se posebno odnosi na papir i tiskarske usluge.
Iz tih razloga Upravni odbor ovoga Saveza bio je prinuđen da utvrdi
novu pretplatnu cijenu za 1974. godinu i to:


1. Ustanove i poduzeća 200 —din.
2. Pojedinci 50,—
2.a Umirovljenici 30 —
3. Studenti i učenici 15 —
4. Inozemstvo 250 — (16 USA dolara)
Našim daljnjim zalaganjem nastojati ćemo da Šumarskom listu
dademo novu, prihvatljiviju fizionomiju objavljivanjem članaka iz
operative, objavljivanjem izvještaja o aktualnim stručnim i društvenim
zbivanjima.


Vjerujemo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa
uvažiti ovo opravdano povišenje pretplate te uredništvu i redakciji
Šumarskog lista pružiti daljnju podršku.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo:
Zagreb, Mažuranicev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249
Godišnja pretplata na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 200,00 din. Pojedinci
50,00 din., umirovljenici 30,00 din., studenti i učenici 15,00 din. — Inozemstv o 16 dolara USA


Tisa k : Tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor