DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 79     <-- 79 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


8. sjednice U. O., proširene sa članovima
N. O., koja je održana u Zagrebu 21.
2. 1974. g. u 11 s, u prostorijama Šumarskog
doma, Mažuranićev trg 11.
Prisutni: Mr Z. Hren, ing. V. Igrčić, dr N.
Komlemović, ing. T. Kmjak, ing. A. Mudrovčić,,
prof, dr Z. Potočić, dr B. Prpić i
ing. S. Tomaševski.
Ispričani: ing. M. Blažević i ing. S. Horvatinović.
Dnevni red


1.
Uloga SITH u -privredinom razvitku
SRH (Akcija SITH sa Privrednom komorom
SRH)
2.
Dopisi, saopćenja i si.
3.
Razno
Ad
1: — Sjednicu je otvorio predsjednik
ing. S. Tomaševski i upoznao
prisutne sa akoijom SITH i Privredne
komore SRH na unapređenju
privrednog razvitka SRH. Ad 2:
Akcija ima za cilj traženje uzroka
sporog razvitka privrede
SRH´ sa tehnološkog aspekta.
Kroz ovu se akciju želi definirati
postojeće stanje privrede,
utvrditi uzroke tog stanja i dati
Drijedloge za njegovo unapređenje.
Orijentirali smo se na
kupnju brojnih licenca, koje brzo
stare, a na čijem se unapređenju
malo radi. Brojne primjene
nalazimo kako u drvnoj industriji
tako i u šumarstvu, posebno
u pogledu mehanizacije.
Konstatirano je da iza naprednih
zemalja jako zaostajemo u
pogledu tehnologije. Nedovoljno
se radi na njenom unapređenju
i u tom pogledu smo suočeni s
potpunom nepovezanošću između
šumskih gospodarstava, odnosno
DIP-ova.
Prof. Potočić je upoznao prisut- Ad 3:
ne o projektu koji je tretirao
problem zaostajanja tehnologije
u šumarstvu, drvnoj industriji
i nekim drugim granama, a koji
je izrađen prije nekoliko godina.
Ovaj projekt obrađuje stanje
tehnologije u navedenim pri


vrednim granama za cijelu Jugoslaviju.
Zaključeno je, da spomenuti
projekt može korisno poslužiti
ovoj akciji. Ing. I. Kuzmanić
i ing. B. Maćešić će se


zamoliti od strane Saveza da
sačine i dopune novim podacima
sažetak iz ovih materijala i
dostave na mišljenje širem krugu
stručnjaka.
Predloženo je da to budu slijedeći
drugovi: ing. Božidar Tomičić,
ing. Drago Beđula, ing.
Stanislav Sever, ing. Antun Tiljak.
mr Đuro Kovačić, ing. Ivica
Došen, ing. Drago Bartovčak,
Ing. Mile Orešković, ing. Josip
Lulić, ing. Milan Varda i ing.
Stjepan Iveković.
Prikupljena mišljenja mogla bi
poslužiti kao osnova za jedan od


narednih Plenuma Saveza.
Zaključeno je da se ing. Šafar
ponovno predloži Savjetu za naučni
rad za dodjeljivanje nagrade
za životno djelo.
SITSDI Jugoslavije organizira
savjetovanje o kadrovima u šumarstvu
i drvnoj industriji. Cilj
ovog savjetovanja je da njegovi
zaključci posluže kao putokaz i
obaveza za rad sviju koji rade
na obrazovanju i korištenju kadrova.
Obrazovana je radna grupa
koja će raditi na prikupljanju
materijala za izradu referata.
Ovu grupu sačinjavaju ing.


B. Dereta, ing. D. Beđuia, ing.
Ante Fabijanović i ing. Stanko
Šibenik. Sastanak spomenute
grupe sazvat će ing. Dereta.
Društvu Goranin odobrava se
jednom tjedno korištenje prostorija
Saveza za održavanje sastanaka.
Predsjednik ing. S. Tomaševski
upoznao je članove U. O. sa nekim
najnovijim zbivanjima u
struci.
Dovršava se zadnja verzija Zakona
o šumama. Isti će vjerojatno
biti usvojen do sredine travaia.
77