DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 77     <-- 77 -->        PDF

III — Uloga nacionalnih parkova i njihovi problemi


Najvrijedniji prirodni objekti Jugoslavije su zaštićeni na rsnovi posebnih
zakona u 14 nacionalnih parkova. To je očigledan dokaz da su narodi te
zemlje svijesni potrebe da sačuvaju najljepše dijelove predjela i prirodne
vegetacije u iskonskom stanju. Danas važnost nacionalnih parkova raste
različito s obzirom na brze promjene nastale industrijalizacijom te u povezanosti
s naglim razvitkom masovnog turizma.


Među prvim razlozima koji su doveli do osnutka nacionalnih parkova
bili su znanstveni, opće kulturni, povijesni i obrazovni ali je, također, bila
prisutna i društvena važnost tih prirodnih objekata.


Narodni parkovi su morali obuhvatiti zaštitu svih tipova pejsaža, koji
su zastupljeni u Jugoslaviji. Uprkos teškoća nastalih radi decentralizacija
vlasti, u oblasti očuvanja prirode ti su uvjeti bili skoro potpuno ispunjeni.


U nacionalnim parkovima postoje odlične mogućnosti za provedbu istraživanja
iz različitih prirodoznanstvenih oblasti. Rezultati takovih istraživanja
predstavljaju osim teoretskih i veliku praktičnu gospodarsku vrijednost. Narodni
parkovi su najbolji objekti za proučavanje razlika u horizontalnoj i
vertikalnoj rasprostranjenosti vegetacije. Nažalost ima mnogo poteškoća s
objavljivanjem znanstvenih radova koji se odnose na prirodu nacionalnih parkova.
Te poteškoće se povećavaju prilikom kartografske obrade, a osobito
u slučaju tiska vegetacijskih karata u boji.


Financiranje nacionalnih parkova u Jugoslaviji znatno se razlikuje od
onog u Poljskoj, gdje parkovima centralistički upravlja i uzdržava ih država.
Narodni parkovi u Jugoslaviji prinuđeni su na samofinanciranje, koje osiguravaju
različite ekonomske jedinice s dohocima ostvarenim kroz različite
djelatnosti u parku. Uz takav način upravljanja lako se mogu uništiti one
vrednote, koje su bile početnim razlogom za osnutak parka. Na taj način
Uprave nekih nacionalnih parkova u kojima otpada prihod od sječe šuma
radi nemoguće otpreme drva (npr. nacionalni parkovi Triglav i Paklenica)
imaju stalne financijske neprilike. Svaki od narodnih parkova Jugoslavije ima
svoje osobitosti i poteškoće. Međutim, za sve je zajednički problem ispaše ovaca
i stoke; ona uzrokuje štete koje se često više ne mogu ispraviti.


Stupanj porasta turizma vrlo je različit u pojedinim nacionalnim parkovima.
Najveći promet turista je zapažen u Julijskim Alpama (n. p. Triglav)
i na Plitvičkim Jezerima, a najmanji u nacionalnim parkovima Galičica i
Kozara.


Ne dostaje dobrih vodiča koji bi prikazali ljepotu pojedinih nacionalnih
parkova i obrazložili vrijednosti i potrebu zaštite.


Četrnaest nacionalnih parkova s ukupnom površinom od 235.915 ha najbolji
je dokaz, da je zamisao o suvremenoj zaštiti prirode u Jugoslaviji bila
shvaćena. Aktivnost svakog onog tko je povezan s ovim problemima treba
usmjeriti na očuvanje vrijednosti, koje su u nacionalnim parkovima zakonom
zaštićene.


* * *


U opisanoj publikaciji autor Teofi l Wojterski , šumarski stručnjak
koji se bavi specijalno fitocenologijom i problematikom zaštite prirode, opisao
je sažeto i vrlo dokumentirano glavne prirodne značajke i raznolikosti naših
nacionalnih parkova. U tom je radu koristio vlastita znanstvena iskustva,