DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 75     <-- 75 -->        PDF

javama (uvale, škrape, spilje). Također su vrlo impresivni golemi kanjoni
rijeka na obodu masiva, među kojima kanjon Tare dosiže dubinu od 1.000 m.


Najbolje zaštićeni fragmenti šume bukve (Fagetum montenegrinum) se
nalaze uz Mlinski potok, zauzimaju veliku površinu i primarnoga su značaja.
Jela dostiže u tim sastojinama visinu od 56 m. Flora i fauna Durmitora je
izrazito obilna i odlikuje su mnogim endemičnim oblicima. Velike štete nastaju
radi intenzivne paše. To se primjećuje i u šumama, premda je pasarenje
teoretski ograničeno na privatne livade. Propisi o upravljanju nacionalnim
parkovima u Crnoj Gori n´su bili, prilikom osnutka parka, dosta jasno definirani.
Stoga onomad projektirane granice narodnog parka još nisu službeno
potvrđene (1 pregledna karta, 1 klimadijagram, 4 fotografije).


9. Nacionalni park Biogradska Gora (Str. 76-86). Dolina Biogradske
Reke, u masivu planine Bjelasice, predstavlja prostrani predjel s
veličanstvenim iskonskim šumama, koje ne zaostaju za onim u Peručici. Osnutak
ovog narodnog parka — s površinom od 3.600 ha, od koje 2.400 ha
otpada na šume — bio je vrijedan u svakom pogledu.
Pažnju privlači karakterističan vertikalni raspored šumskih zajednica i
veliko učešće starih stabala u gusto sklopljenim sastojinama bukve i jele.
Jedna zanimljiva fitocenoza s Acer Visiani pojavljuje se nedaleko visinske
granice šuma. Područje nacionalnog parka je fitocenološki i kartografski ob


73