DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 70     <-- 70 -->        PDF

šumskih predjela ili cjelina (Risnjak, Biogradska Gora, Sutjeska, Mavrovo,
Pelister). Prostrani šumski kompleksi, također, su pod zaštitom i u Maloj
Kapeli, u narodnom parku Plitvička Jezera, premda je taj prvenstveno poznat
po svojih 16 jezera, međusobno povezanih slikovitim slapovima. Svi su ti
narodni parkovi smješteni u visokom gorju. Bogat reljef sredogorja je pred


stavljen u nacionalnom parku Kozara.


Stjenoviti krajolici Dalmacije i sredozemnih vazdazelenih šuma i šikara
obuhvaćeni su u nacionalnom parku Mljet na istoimenom otoku (3 fotografije).


II — Opis nacionalnih parkova i razlozi njihovog osnutka


U ovom poglavlju (Str. 18-115) redom su opisani, počevši od Slovenije do
Makedonije., pojedini nacionalni parkovi u našoj zemlji.


1. Triglavski nacionalni park (Str. 18-27). Ovaj nacionalni
park, s površinom od 2.000 ha, nalazi se u glavnom masivu Julijskih Alpa.
Obuhvaća Dolinu sedam triglavskih jezera, koja je s južne strane zatvorena
strmim obroncima Komarča. Odlikuje se i mnogobrojnim endemima flore i
faune, koji su značajni za Julijske Alpe i zaštićeni. U parku je dobro izraženo
vertikalno slojanje vegetacije, osobito šumskih zajednica. U nacionalnom
parku se provode istraživanja iz različitih prirodoznanstvenih oblasti, ali su
mnogi rezultati neobjavljeni, a opisi i karte biljnih zajednica nedostupni.
Posebna pozornost je posvećena proučavanju mnogobrojnih fitocenoza bukve
(Anemone-Fagetum) i kscrotermnoj šikari Cytisantho-Ostryet
u m (1 pregledana karta, 1 klimadijagram, 4 fotografije, 1 tabela s brojčanim
podacima).
2. Nacionalni park Risnjak (Str. 27-35). Na površini od 3.041
ha, u ovom su narodnom parku zaštićeni glavni tipovi šumske vegetacije,
kojih je vertikalno slojanje karakteristično u gorskim i pretplaninskim dijelovima
Hrvatske te susjednih krajeva Bosne i Hercegovine. Na pojas submediteranskih
šuma (Carpinetum orientalis croaticum, Seslerio-
Ostryetum) nadovezuju se različite zajednice šuma bukve (Fagetum
croaticum seslerietosum, Fagetum croat. abietetosum,
Fagetum croat. subalpinum) pa klekovina bora (P i n e t u rn
mughi croaticu m).
Područje narodnog parka se odlikuje mnogobrojnim geomorfološkim
karakteristikama i fenomenima Krša te velikom količinom oborina (oko 3.600
mm godišnje). Ti čimbenici utječu na pridolazak, građu i zonaciju tamošnjega
vegetacijskog pokrova. Šume risnjačkoga nacionalnog parka trebale bi da
posluže kao model pri šumskogospodarskim zahvatima u slično građenim
sastojinama Gorskog Kotara.


Teritorij parka je iscrpno istražen s fitocenološkog i pedološkog gledišta.
Postoji karta biljnih zajednica nacionalnog parka i njegove okoline, tiskana
u boji (1 vegetacijska karta, 1 vegetacijski profil, 2 klimadijagrama, 2 fotografije).


3. Nacionalni park Plitvička Jezera (Str. 35-40). Ovaj narodni
park, s površinom od 19.172 ha, ubraja se među najposjećenije u Jugoslaviji.
Poznat je po nizu jezera smaragdno zelene boje, sadrenim barijerama i
slikovitim vodopadima (Slika 3).
68