DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 61     <-- 61 -->        PDF

OBAVIJESTI
INTERFORST 74 — MEĐUNARODNI SAJAM ZA ŠUMARSKU
I DRVARSKU TEHNIKU


U Miinchenu će se od 20—26. VII o. g. održati 2. međunarodni sajam
za šumarsku i drvarsku tehniku. Ovaj sajam međunarodnog značaja ima
cilj i zadatak da izlaganjem moderne i reprezentativne šumarske i drvarske
tehnike pomogne šumarima i drvarima kako bi — uvođenjem intenzivne
mehanizacije — održali drvo konkurentnim na nacionalnom i internacionalnom
tržištu.


Sajam u Miinchenu pružiti će reprezentativni presjek svjetske ponude
tehnike, a ujedno poslužiti kao mjesto za izmjenu iskustava između proizvođača
strojeva i stručnjaka šumarstva i drvne industrije.


Na sajmu će biti izloženi brojni strojevi i alati potrebni šumarstvu prilikom
krčenja i čišćenja šuma, vađenja panjeva, strojevi za obradu tla,
sjetvu i sadnju, strojevi, alati i sistemi za sakupljanje sjemenja, biljaka,
instrumenti za analizu šumskih tala, naprave za raznošenje gnojiva, oprema
za kemijsku i mehaničku njegu, za kresanje grana, oprema i strojevi potrebni
za šumsko građevinarstvo, transport materijala, sredstva i oprema
za zaštitu šuma i dr.


Za iskorišćivanje šuma biti će izloženi, uz motorne pile, pokretni i polupokretni
strojevi za iznošenje i vuču, žičare, kamioni za transport drveta.
dopunska oprema kao što su vitlovi, dizalice za utovar, zatim uređaji i
sredstva za zaštitu drva i si.


Iz područja pilanarstva moći će se vidjeti strojevi i uređaji potrebni
na stovarištima drva, zatim jarmače, tračne pile trupčare i paralice, kružne
pile, transporteri, uređaji za mjerenje i upravljanje, za oštrenje, razvrstavanje,
mjerenje i vitlanje piljene građe, parenje i sušenje. Nadalje postrojenja
za preradu industrijskih drvnih otpadaka, usitnjavanje, transport i
prosijavanje, silosi, strojevi za oplemenjivanje piljene građe, za lijepljenje
drva i dr.


Planirana je i specijalna izložba, kojom će se uz pomoć modela prikazati
različite metode iskorišćivanja šuma za raznovrsne vrste drveta do
izrade.


Za vrijeme Interforsta 74 planirane su stručne konferencije i sastanci
sa slijedećim temama: Šumarstvo i mehanizacija u industrijskim zemljama,
Centralna stovarišta za izradu, planiranje i otvaranje šuma, te problemi
iznošenja.


Interesantne su i teme iz područja pilanarstva kao npr. problemi koji
pilanare Srednje Evrope moraju zabrinjavati: troškovi rada, pomanjkanje
pilanske oblovine i ograničenje investiranja, zatim program modernizacije
za jednu pilanu srednje veličine, potpuno automatiziranje pilana: pogon i


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ekonomičnost, utvrđivanje najekonomičnije tehnike piljenja veličinom trupaca,
djelovanje modernizacije na evropsku pilansku industriju: veličina
pilane, standardizacija dimenzija, raspoloživa sirovina i dr.


Uprava sajma će, uz filmove, makete strojeva i tehnička rješenja prirediti
i stručne ekskurzije u neke pilane, gdje će se izvršiti demonstracije
u modernim pogonima.


Za detaljnija obavještenja neka se zainteresirana Šumska gospodarstva,
Šumarije, DIP-ovi, Škole, pojedinci i dr. obrate na: Zavod za ekonomsku
propagandu i publicitet — OZEHA — Zagreb, Trg republike 5.