DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —


Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo:


Zagreb, Mažuranreev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d.


Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici 7,50 N. d. — Inozemstv o 16 dolara USA —
Tisa k : Izdavačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor