DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 74     <-- 74 -->        PDF

OBAVIJESTI


OSNIVANJE JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE
I SUZBIJANJE KOROVA


Prilikom održavanja: »Jugoslavenskog sirnpozijuma za borbu protiv korova
u brdsko-planinskim područjima« u Sarajevu (21—22. VI 1973) među
ostalim osnovano je gore navedeno Društvo.


Svestrani interes za proučavanje i suzbijanje korova nastao je iza pronalaska
kemijskih sredstava za uništavanje (borbu, suzbijanje) korova. Istini
za volju, još u prošlom stoljeću imamo vijesti o suzbijanju korova zelenom
galicom (Gospodarski list). U vremenu između dva prošla rata korovi se
suzbijaju nizom kemijskih sredstava (uz navedenu zelenu galicu koristi se
kainit, KCl, modra galica itd.). No, revolucija suzbijanja korova kemijskim
sredstvima nastala je pronalaskom hormonskih preparata i drugih herbicida
tik pred prošli rat, odnonsno u toku rata i nešto kasnije u Vel. Britaniji i
USA.


Danas je primjena herbicida postigla građansko pravo u poljoprivredi
i šumarstvu. Bez primjene herbicida nema danas rentabilnog ratarstva. To
vrijedi i za mnoge grane šumarstva. Primjena herbicida je sve više potrebna
za održavanje hidromelioracionih sistema, u hortikulturi, na sportskim igralištima,
željezničkim prugama itd.


Kod nas i u svijetu izgrađeni su brojni stručnjaci kojima jo osnovno
znanstveno, stručno i organizacijsko zanimanje povezano s korovima. Održana
su kod nas brojna savjetovanja i nekoliko sirnpozijuma s temom proučavanja
i borbe protiv korova.


Napominjemo da već tri godine izlazi znanstveni časopis namijenjen
korovima: »Fragmenta Herbologica Jugoslavica«. Radovi izlaze na jednom
od stranih jezika: engleski, njemački, francuski ili ruski. Surađuju znanstvenici
herbolozi Jugoslaveni, a uskoro i stranci.


Sve navedeno je imalo za posljedicu da je prilikom spomenutog Sirnpozijuma
osnovano: »Jugoslavensko društvo za proučavanje i suzbijanje korova
«. Sjedište Društva je radno mjesto predsjednika, a to je, po usvojenom
Statutu za period od 2 godine, Zagreb.


Prof. dr Josip Kovačević