DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ove četiri vrste obrađene su po istoj
metodi: originalna bibliografija; diferencijalna
dijagnostika: morfološke značajke
mužjaka i ženke; individualne varijacije;
popis španjolskih bilježaka izvađenih iz
literature, uz lokalitete s približnom nadmorskom
visinom odakle potječu primjerci
koje je autor pronašao; granice i, za
Španjolsku, područje rasprostranjenja u
horizontalnom i vertikalnom smislu kao
i granični datumi letenja; hrastovi koji
brste u Španjolskoj, prema literaturi; podaci
dobiveni iz uzgoja ili izvedeni iz lokaliteta
nalaza, kratke bilješke o gusjenicama
i konačno diferencijacija kukuljica
prema građi kremastera s iznimkom
vrste monochroma, kod koje to nije bilo
moguće.


Osim tabela u boji koje prikazuju varijacije
četiriju vrsta i njihove genitalije,
autor daje isti broj geografskih karata
o rasprostranjenosti svake vrste uŠpanjolskoj kako je to danas poznato,
crteže segmenta ticala mužjaka, tipova
frenuluma i različitosti donje strane stražnjih
krila te kukuljičine zipke u D. roboris.


Montova R., Robredo F.: Thaumatopea
pinivora Tr., »ljetni četnjak«.


U ovom radu autori uspoređuju morfologiju
,ponašanje i biološki ciklus Thaumatopea
pinivora Tr. i Th. pityocampa
Schiff., dotično »ljetnog« i »zimskog četnjaka
«. Pokazuju kako su neki načini
ponašanja, prividno različiti, zapravo homologni
te naglašavaju razliku u ponašanju
prilikom ovipozicije, što bi moglo
biti interesantno za razjašnjavanje filogenije
Th. pinivora Tr.


Morillo C, LalandaJ.: Prvi popodaci
o ekologiji sokolovki (Falconiformes)
u planinama Toleda.


Planine Toleda predstavljaju skupina
niskih gorskih lanaca, pokrivenih gustom
degradiranom mediteranskom vegetacijom
i međusobno odijeljenih prostranih dolinama.
Posljednjih godina čovjek je svojom
aktivnošću u mnogo čemu promijenio
ekologiju ove regije. To se najjasnije
očitovalo u slijedećem: a) promjeni
biljnog pokrova dolina; b) nestanku migracija
stada ovaca; c) pojavi miksomatoze;
d) stvaranju velikih lovišta i e) promjenama
u ratarskoj proizvodnji. Te su
promjene utjecale na faunu na razne načine,
modificirajući položaj nekih vrsta
(Ciconla ciconia, C. nigra, Aegypius mo


nachus, Gyps fulvus itd.). Autor daje listu
dnevnih ptica grabljivica kao i onih koje
se gnijezde u tom području. Proučavan
je način hranjenja Accipiter gentilis, čije
su žrtve najčešće Pica pica i Lacerta lepida.
Daju se i neki podaci o ishiani
Buteo buteo. Malobrojnost vrste Aquila
heliaca izgleda da predstavlja reliktnu
populaciju, koja je preostala u brdima
nakon što ju je čovjek u dolinama istrijebio.
Daju se podaci o ishrani Aegypius
monachus tijekom godine te se diskutira


o mjestima gdje se gnijezde kolonije u
odnosu na migracione putove stada domaćih
životinja. Promatrano je i ponašanje
sokola Falco peregrinus prema njegovim
mladuncima.
Ce bali os P., G ti 1 de Santivanes
E., Mir a A., Molina J, F., Ortiz
de la To irre F., Pechuan L.:


Rezultati prstenovanja ptica koje je provelo
Ministarstvo poljoprivrede: 1969. —
1972. Centralna stanica za ekologiju.


Autori rezimiraju rad na prstenevanju
ptica koje je provelo Ministarstvo poljoprivrede
Španjolske u posljednje četiri
godine. U tabelama i grafikonima prikazan
je broj uhvaćenih i prstenovanih
ptica različitim metodama: u umjetnim
i prirodnim gnijezdima te mrežama. Dat
je i kratki prikaz istraživanja o pticama
na otocima Columbretes i u planinama
Sierra de Cameros.


Borba protiv šumskih požara
u Španjolskoj


Šumski požari predstavljaju jedan od
najtežih problema zaštite šuma u Španjolskoj.
U proteklih deset godina bila
su iprosječno 1872 požara godišnje, oštećeno
je 23.371 ha pošumljene i 50.256 ha
ukupne šumske površine, a šteta se cijeni
na oko 344 milijuna peseta (cea 90
milijuna novih dinara). Kako se godišnje
pošumi oko 100.000 ha površine, izlazi
da četvrtinu od toga uništi požar.


U nedavno osnovanom. Nacionalnom institutu
za zaštitu prirode (ICONA) djeluje
Sekcija za šumske požare, koja rukovodi
borbom protiv požara u cijeloj
zemlji. U članku se detaljno prikazuje
organizacija i aktivnost ove sekcije te
iznose planovi za budući rad.


I. Mikloš