DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 68     <-- 68 -->        PDF

IUFRO, SEKCIJA 1.


Mađarska, rujan 1973. godine


U vremenu od 9. do 15. rujna 1973. održan je Simpozij u okviru Međunarodne
organizacije šumarskih istraživačkih ustanova (IUFRO, Division 1.)
odnosno Sekcije 1. koja objedinjuje problematiku uzgoja šuma i šumskih
staništa. Simpozij je organiziran i održan pod pokroviteljstvom Ministarstva
za šumarstvo NR Mađarske, a u njegovom radu učestvovalo je oko 100 predstavnika
iz 22 zemlje svijeta.


Simpozij je pozdravio i otvorio ministar za šumarstvo, a zatim su govorili
i drugi istaknuti šumarski stručnjaci Mađarske o stanju, zadacima,
rezultatima i problemima šumarstva u njih.


Osnovna tema Simpozija je bila: »Istraživanje, nastava i praktičan rad
iz uzgajanja šuma«. U programu plenarnog rada Simpozija na tu temu podnesena
su četiri referata, i to:


Prof, dr Fisher, F., švicarskaIstraživanja o prihvatljivim metodama nastave iz uzgajanja šuma
Prof. drVan Miegroet, M., BelgijaFundamentalna istraživanja usmjerena prema dugoročnim ciljevima
uzgajanja šuma
Prof. dr T h o m a s i u s, H., DDRIskustva iz oblasti predavanja uzgajanja šuma nakon treće reforme
Sveučilišta u DDR
Dr Rowe, J., V. BritanijaZahtjevi javnosti u vezi s problemom šume i njezinog životinjskog
svijeta
Referati su bili dosta opširni i vrlo zanimljivi po sadržaju i iznijetim
sugestijama. Na prijedlog prof. Fishera, u završnom radu Simpozija formirana
je komisija u sastavu: prof. Mlinšek, prof. Lamprecht, prof, van Miegroet,
prof. Thomasius, prof. Julius, prof. Osesnak ili Majer i dr. Piussi, čiji
zadatak je, među ostalim, da do idućeg IUFRO kongresa izradi jednu opću
preporuku za izradu nastavnog programa iz uzgajanja šuma.


Drugog dana rad Simpozija odvijao se po radnim grupama kako slijedi:Grupa: »Prašume«, rukovodilac prof. Mayer , Austrija

Grupa: »Uzgajanje šuma u planinama«, rukovodilac dr. Piussi , Italija


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 69     <-- 69 -->        PDF


Grupa: »Njega mladih sastojina«, rukovodilac dr Oswald , Francuska

Grupa: »Evropski pokus proreda«, rukovodilac dr Abetz , SR Njemačka

Grupa: »Druge koristi od uzgoja šuma«, rukovodilac dr Wegner ,
USA

Grupa: »Prirodna obnova sastojina«, rukovodilac prof. Purcelean ,
Rumunija

Grupa: »Uzgajanje šuma s obzirom na životinjski svijet, rukovodilac
dr Steele, V. Britanija
Rad u grupama bio je vrlo konkretan i naročito zanimljiv. Bila je to
potpuno otvorena izmjena iskustava i ideja po određenim problemima. Na
kraju, svaka grupa izradila je svoj program rada za naredni period u kojem
je precizirana tema, vrijeme i mjesto slijedećeg sastanka.


Prije završnog zasjedanja Simpozija organizirane su dvije trodnevne
ekskurzije. Prva ekskurzija organizirana je u jugozapadno područje Mađarske.
Učesnici te ekskurzije imali su priliku da vide njihove najbolje sastojine
hrasta kitnjaka i lužnjaka, te bukve. Impresionira veliki broj terenskih pokusa
u svim razvojnim fazama sastojina. Osim toga, prikazan je vrlo intenzivan
rad s četinjačama (borovi). I u tom pogledu vrše se opsežna i vrlo
kompleksna istraživanja. Druga ekskurzija organizirana je u južno područje
Mađarske. Učesnici su imali priliku da se upoznaju s rezultatima i problemima
u radu s topolama i bagremom. Prikazani objekti na obje ekskurzije
bili su pažljivo odabrani i dobro priređeni, a svi potrebni materijali štampani
su u vodiču.


U završnom dijelu Simpozija prihvaćeni su prijedlozi dati u podnesenim
referatima, zatim izvještaji i program radnih grupa te je odlučeno, uz ostalo,
da se slijedeći sastanak sekcije održi 1975. u Istambulu, Turska.


Mr. Stevo Orlić, dipl. ing. šum.
Antun Dokus, dipl. ing. šum.


Jugoslavenski institut za četinjače
Jastrebarsko