DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 64     <-- 64 -->        PDF

NAUČNI SKUPOVI


BRŽE, BOLJE I JEFTINIJE POŠUMLJIVANJE


Simpozij održan u Celovcu, 13—15. kolovoz 1973. god.


U organizaciji austrijskog sajma šumarstva i drvne industrije i Ministarstva
za poljoprivredu i šumarstvo iz Beča, održan je u okviru Celovečkog
sajma simpozij pod naslovom »Brže, bolje d jeftinije pošumljivanje«.


Cilj simpozija je bio, da se kroz referate i demonstraciju iznese problematika
osnivanja šumskih sastojina na visokim terenima te da se prikažu
najnovija dostignuća iz područja mehanizacije i racionalizacije ovih radova.


Pored pet referata iz Austrije, SR Njemačke, Švicarske i Jugoslavije u
kojima su izneseni rezultati istraživanja na području pošumljivanja, organizirano
je razgledavanje sajma šumarstva i drvne industrije te demonstriranje
rada mašina i alata s područja rasadničarske proizvodnje i pošumljivanja.


Ovome znanstveno-stručnom skupu prisustvovao je veliki broj šumarskih
stručnjaka iz raznih zemalja Evrope.


ECKMÜLLER O.:


POŠUMJ1VANJE KAO ZADAĆA I DUŽNOST


Autor uvodnog referata simpozija je sekcijski načelnik Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva u Beču. U referatu je iznesen osvrt na historijat
pošumljivanja. Posebno je naglašeno, da nedostaci radne snage i sve veći
troškovi navode šumarske stručnjake na nove, bolje i jeftinije postupke.


SCHMIDT- VOGT G.:


ŠTO ZAHTIJEVAMO OD ŠUMSKE SADNICE


Autor ovog referata je direktor Instituta za uzgajanje šuma Univerziteta
Freiburg im Brisgau.


U referatu se navode osnovni zahtjevi, koje treba zadovoljiti šumska sadnica,
a to su:


1. Prikladno porijeklo
2. Kvaliteta


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Ad 1. Najvažniji je zahtjev da sjeme potrebno za dobivanje sadnog materijala
dobivamo s lokacije, koja je klimatski slična terenu na koji se biljka
presađuje. U planinskim šumama biljka je najviše izložena djelovanju vjetra,
snijega, i leda. Istraživanjem u području Grosser Falkenstein (Bavarska)
utvrđena je korelacija između otpornosti na lom uslijed snježnog opterećenja
i potencijala rasta smreke, na vertaklnom profilu od 600—1300 metara.


Na visinama 600—750 metara, kod približno istog opterećenja snijega,
ne nastupa promjena u genetski uvjetovanoj sposobnosit rastenja. Na visinama
800—1000 metara rast jako opada, a to se poklapa s visinskim područjem,
koje je najviše ugroženo lomom uslijed snijega. U oblastima iznad 1200
metara nadmorske visine nisu se mogle utvrditi nikakve promjene. Na istraživanom
području smreka se prilagođivala različitim uvjetima ne samo u
pogledu sposobnosti rasta, već i u tipu krošnje, grananja i dr.


Ad 2. Vrlo važan momenat kod presadnje u planinskim predjelima je veličina
biljke. Istraživanjem se došlo do zaključka, da sadnice koje su kod
Masiranja označene kao najvrijednije, tzv. ekstra klase, nisu otporne na
lomove uslijed snježnog opterećenja. Naprotiv, manje biljke dobro podnose
snježni teret.


Dosadašnji rezultati su pokazali, da jake sadnice, srednje veličine, predstavljaju
najbolji kvalitet za sadnju na visokim terenima.


Za vrednovanje šumskih sadnica važi pravilo, da najveći šumarski i financijski
uspjeh postiže ona vrsta sadnica, kod koje su ukupni troškovi za
uzgoj biljaka, osnivanje kultura, zaštitu i njegu kulture, sve do njene konačne
stabilizacije — najniži.


BEDA G.:


TEHNIKA POSU MU IV AN JA U PLANINAMA


Autor ovog napisa je šef švicarskog istraživačkog zavoda Birmensdorf


Da mehanizacija može doći u obzir i u visokim planinama potvrđuju
iskustva iz Švicarske. U tu svrhu izgrađeno je u planinskom području 25 km
terasa nazvanih »berme«, širine 08—1 metar na visinama 700—1900 metara
i s nagibom padina 30—100%. Na ovako podignutim terasama sadnja biljaka
i ostali radovi su vrlo olakšani, a biljke nisu izložene oštećivanju od klizanja
snijega.


Mehanizacija ima realne šanse svuda, gdje površina dozvoljava obradivost,
a samim tim jedinstvenost na većoj površini i gdje se na neki način
može stvoriti prilaz terenu.


SCHIECHTL H. M.:


PONOVNO POŠUMLJIVANJE EKSTREMNIH TERENA — OSNOVE I
PREDUVJETI POSUMLJIVANJA NA VISOKIM PLANINSKIM
PODRUČJIMA I SIROVIM TLIMA


Autor je šef odjeljenja za istraživanje subalpskih šuma iz Innsbrucka.


U svome referatu autor ukazuje na najvažnije momente prilikom ponovnog
pošumljivanja na ekstremnim terenima u visokim planinama i sirovim
tlima.


483
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Između dva ekstrema u reljefu visokih planina, kao što su kotline s dugotrajnim
i visokim snježnim pokrivačem te planinski grebeni, leže površine
prikladne za pošumljivanje. Za ovakove terene najprikladnije su vrste
smreka, ariš i limba. Pošto po pravilu samo jedna vrsta drveća prodire do
granice šumske vegetacije, zato su šume na najvišim terenima u većini slučajeva
čiste šume jedne vrste drveća. Za pošumljivanje ovakvih terena posebno
se preporučuje limba, jer je ta vrsta najprikladnija za tla sastavljena
od humusa s velikim postotkom željeza, te podzole s debelim slojem sirovog
humusa.


Za pošumljivanje sirovih tala najekonomičnija metoda je sadnja biljaka
uzgojenih u Jiffy lončićima. Najbolje rezultate pokazali su lonci s velikim
volumenom i mogućnošću zadržavanja vode. Kod izbora vrsta drveća za ponovno
pošumljivanje sirovih tala cilj je stvaranje šume, a ne proizvodnja
drva.


Referat je obuhvatio i problem požarišta. Uslijed labilne veze pepela i
mineralnih čestica, vrlo brzo dolazi do erozije i potpunog nestajanja tla.
Naj ekonomičnija metoda za brzo vezivanje i učvršćivanje tla je ozelenjivanje
mješavinom leguminoza uz primjenu »mulčiranja«. Ta metoda bi trebala
uslijediti što prije nakon požara, a naredne godine već se može vršiti pošumljivanje.
Kod toga se preporučuje unošenje oko 30% pionirskih vrsta.


MLINŠEK D.:


PRIRODNO NASTAJANJE I OBNAVLJANJE ŠUMA


Prof. dr Mlinšek je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma na Šumarskom
fakultetu u Ljubljani.


U svome referatu autor iznosi prednosti prirodnog pomlađivanja. U Slovenijni
se oko 80% šuma pomlađuje prirodnim putem. Na taj način je pomlađivanje
jeftinije za oko 70%. a težište radova se prenosi na njegu šume.
Najbolje sredstvo za racionalno stvaranje nove šume je ograda, bez obzira
u kome vidu: žičane ili drvene ograde, zakon ili zabrana.


Prirodno pomlađivanje treba da ima prednost ispred umjetnog pomlađivanja,
kako u šumi tako i izvan nje. Prirodno pomlađivanje je jeftinije, obilnije,
a ovako nastala šuma je zdravstveno stabilnija.


U sklopu simpozija bila je organizirana stručna ekskurzija, gdje se moglo
vidjeti mnogo zanimljivih stvari.


Rasadničarska proizvodnja firme Rath i Ezensberger mehanizirana je do
najvišeg stupnja. Dovoljno je iznijeti podatak, da je po jednom hektaru rasadnika
godišnje zaposleno 0,27 radnika.


Prikazana je sadnja sa sadiljem »Pottiputki«, koji je namijenjen za sadnju
sadnica uzgojenih po »Paper — Pot« sistemu. Za osam satno radno vrijeme
može se na taj način zasaditi 1000—4000 komada sadnica.


Sadnja pod kutem, koja se izvađa specijalnom motikom, omogućuje da
jedan radnik zasadi za 8 sati 800—1000 sadnica.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Najveća novost koja nam je prikazana je »Quickwood«, stroj za pošumljivanje
dnevnog kapaciteta 6000—10.000 zasađenih biljaka. To je priključni
stroj dužine 108 cm, širine 140 cm i visine 110 cm, kojeg vuče mali zglobni
traktor do 30 KS.


Uspješno se mogu savladati nagibi do 55%.


Zdravko Mihelčić, dipl. ing. šum.