DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Broj 9—10.


G a 1 e č i ć, M.: Mehanizirano krčenje
panjeva u plantažama topola i drugih vrsta
drveća specijalnom mašinom MF 1080
sa priključkom »Levacepi-Elletari«, s. 3-9.


T u c o v i ć, A.: Prašume Jugoslavije,
njihov značaj za istraživanja iz oblasti
šumske genetike, naši zadaci i programi
rada, s. 11—23.


M a r i n k o v i ć, P., P e n o, M., P o p o-
v i ć, J.: Gljivične bolesti karanfila (Dianthus
Caryophyllus L.) i njihovo suzbijanje,
s. 25—38.


V u č i j a k, S.: Naučno-istraživački rad
u šumarstvu Bosne i Hercegovine, s. 39—


43.
Simeunović, D.: Sto godina od osnivanja
šumarske škole u Srbiji. Zemljodelsko-
šumarska škola u Požarevcu, s.
45—51.


A n g e 1 o v, K.: Stimulisanje radnika za
ostvarenje uštede materijala u preduzećima
za preradu drveta, s. 53—62.


J o v a n o v i ć, S., K o 1 i ć, B.: Šumarstvo
i šumska privreda Aljaske, s. 63—68.


Broj 11—12:


Velašević, V.: Razmatranja nekih
pitanja projektovanja šumskih vetrozaštitnih
pojaseva, s. 3—17.


P e t r o v i ć, M.: Ogledi zaštite jelovih
trupaca hemijskim sredstvima, s. 19—26.
L u j i ć, R.: Ogledi i naučna ispitivanja
u oblasti šumskih melioracija, s. 27—33.


Jovanović , S.: Prilog preciziranju i
usaglašavanju nekih važmh termina iz oblasti
gajenja šuma, s. 35—40.


P e c o v i ć, M.: Mehanizovan utovar na
području Š. g. Kraljevo, s. 41—55.


J e v t i ć, M.: Prilog poboljšavanju tehnike
prorede četinarskih kultura i prirodnih
sastojina ,s. 54—59.


Popćetović , R.: Celeophora laricella
Hb. — miner ariševih Cetina, s. 60—64.
Jovanović, S., K o 1 i ć, B.: Istorijat
šumarstva Amerike, s. 65—68.
Mlinšek , D.: Svjetski šumarski kongres
u Buenos Airesu, s. 69—71.


B. B.
LES,
24 (1972), br. 1—10.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


Broj 1—2:


M a r i n k o, A.: Lijepljene drvene konstrukcije,
s. 3—4.
Fro n i us, K.: Kako izrađuju prozore
u Švedskoj?, s. 5—7.


F r o n i u s, K.: Struktura i opremljenost
pilana u Švedskoj, s. 7—8.
P e t r i č, Z.: Načela projektiranja u
drvnoj industriji, s. 8—10.


F r o n i u s, K.: Institut za ispitivanje
pokućstva u Stevenage (Industry Research
Association) Vel. Britanija, s. 12—13.


Gros , A.: Obrada podataka, s. 16—19.
Cuderman , M.: Ekonomski aspekti
investiranja, s. 19—20.


F e r 1 a t, B., Dekleva, R.: Kontrola
vlage u proizvodnim pogonima pokućstva
i njen utjecaj na kvalitetu proizvoda, s.
23—24.


Smolej , M.: FinPly — pojam kvalitete,
s. 25—28.


L e n i č, J., Jug, O.: 25 godina Drvnokemijske
industrije Lesonit, Ilirska Bistrica,
s. 29—32.


Ra kuša, F.: Novosti s područja tehnike
lijepljenja, s. 33—34.


***: Prvo centralno mehanizirano stovarište
oblovine u Limbušu kraj Maribora,
s. 35—36.


Hočevar , M.: Sistem poslovanja »Andersen
Corporation« najveće tvornice prozora
u SAD, s. 37—38.


J u n t e s, J.: O tapeciranju namještaja,
s. 41—42.
Tumpej , S.: Naše tržište egzotama u
godini 1971, s. 47—50.


Broj 3—4:


Turk , Z.: Zarasle kvrge (sljepice) —
njihovo nastajanje, prepoznavanje, mjerenje
i važnost, s. 55—60.


Međugorac, K.: Tehnička priprema
rada, s. 61—64.
Kralj , N.: 13. međunarodni sajam pokućstva
u Kolnu, s. 64—66.


Podgoršek , A.: Elektronsko računarski
sistemi za automatsku obradu podataka,
s. 68—73.


Smolej , M.: Kora drva četinjača i otpadna
sulfitna lužina — zanimljiva sirovina
za iverice, s. 75—76.


Hočevar , M.: Sistem poslovanja »Andersen
Corporation« najveće tvornice prozora
u SAD, s. 77—80.


Ra kuša, F.: Spajanje vijcima u industriji
pokućstva, s. 81—83.
Leb, A.: Organizacija Slovenijalesa u
godini 1972, s. 89—90.
Smole, S., Jer man, P.: Termini iz
područja organizacije rada, s. 93—96.


Broj 5—6:


2 u m e r, L.: Drvna industrija Slovenije
u godini 1971, s. 100—107.