DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Broj 11—12:


B i š č e v i ć, A.: Značaj šume za zaštitu
okoline u pojasu drumskih saobračajnica,


s. 439—449.
M 1 i n š e k, D.: Svjetski šumarski kongres
u Buenos Airesu — oktobra 1972.
C u r i ć, R., Š e h o v i ć, S.: Sadašnje
stanje i značaj namjenskog korišćenja podignutih
šumskih kultura na području ogoljelog
krša, s. 453—465.


Jovančević, M.: Savremene metode
gazdovanja šumama i šumarska genetika
u svijetu i kod nas, s. 465—477.


Civić, P.: Selektivno prilagođavanje
sredstava rada u šumarstvu tržišnim uslovima,
s. 477—483. B. B.


ŠUMARSTVO
25 (1972), br. 1—12.


Kazalo člananka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


Broj 1—2:


Mirčevski , S.: Mikroklimatski uslovi
u nekim tipovima kitnjakovih šuma,


s. 3—14.
Z e k i ć, N.: Rezultati primjene herbicida
Gramaxone i Reglone u šumskim rasadnicima,
s. 15—25.


Radulović , S.: Prilog pitanju uticaja
proreda na razvoj crnog i belog bora
na Deliblatskoj Peščari, s. 25—41.


Janičijević, C: Zaštita sredine regije
Tare, s. 41—49.


V a s i ć, K., i dr.: Stanje gubara na teritoriji
Srbije u 1971. godini i prognoza za
1972. godinu, s. 49—60.


Radovanović, 2.: Uticaj nekih faktora
sredine na visinsko prirašćivanje jele
i smrče u najmlađem razvojnom stadiju,


s. 61—63.
Stojanović, D.: Rekordan urod bukvice
treba iskoristiti za prirodno podmlađivanje
bukovih šuma u južnom Kucaju,


s. 66—67.
Potreb i ć, M.: Vrste divljači i uslovi
lova u Norveškoj, s. 69—73.
Vladisavljević, S.: Standardi u
šumarstvu, s. 74—79.


Broj 3—4:


Maksimović, M. i dr.: Dejstva herbicida
na bazi 2,44-D protiv izdanačke
moći lišćara, s. 3—10.


S i m u n o v i ć, N.: Prilog ispitivanju ekonomičnosti
proizvodnje topolovine u gustim
zasadima kratke ophodnje, s. 11—26.


Simeunović, D.: Značaj proučavanja
nekih osnovnih pitanja istorije šumarstva,
s. 27—34.


A n t i ć, M., J o v i ć, M., Munkaćev
i ć, V.: Zemljišta rečnih dolina, s. 35—40.
R a d o v č i ć, A.: Sve veći značaj rekreativne
vrijednosti šuma, s. 41—44.


M i r a 1 e m, A.: Uticaj školske spreme
rukovodilaca na poslovni uspeh preduzeća,
s. 45—59.


V a s i ć, K., V a s i ć, M.: Važniji problemi
zaštite šuma u Jugoslaviji, s. 63—69.


V a s i ć, M.: Intenziviranje gazdovanja
u izdanačkim i devastiranim šumama lišćara,
s. 71—74.


Broj 5—6:


N i k o 1 i ć, S.: Teorijska osnova ustanovljavanja
optimalne gustine mreže šumskih
komunikacija, s. 3—13.


Knežević, M.: Uticaj parenja na
svojstva bukovine, s. 15—22.
G a j i ć, M.: O nekim novim formama
Galium pseudoaristatum Schur, s. 23—24.


Janićijević, C: Turizam kao privredna
delatnost u Crnoj Gori integralni
dio šumske privrede, s. 25—34.


P e c o v i ć, M.: Informacija o nekim
priključcima za traktore, s. 35—42.


Vladisavljević, S.: Radovi na gajenju
šuma u periodu 1967—1971. god. u
SR Srbiji, s. 43—50.


A n t i ć, M., M a r k o v i ć, D., T o p a1
o v i ć, M.: Proučavanje osobina zemljišta
u Pržinama i Peći u cilju utvrdivanaj
mogućnosti njihovog korišćenja u rasadničkoj
proizvodnji, s. 51—62.


P o t i ć, M.: Izvršenje šumskouzgojnih
radova na području osnovne privredne
komore Niš u periodu 1966—1970. i 1971.
i program istih do 1975. godine, s. 63—66.


Broj 7—8:


J o v a n o v i ć, B.: Suma crnog graba u
okolini Titovog Uzica (Seslerio variae —
Ostryetum ass. n.), s. 3—9.


N i k o 1 i ć, Đ.: Promene fenotipskih osobina
indukovanih zračenjem neutrona,
i mogućnosti njihovih fiksiranja kod šumskih
vrsta drveća, s. 11—23.


Š i m u n o v i ć, N.: Ispitivanje položajnog
čistog prihoda (rente) na šumovitom
području Fruške gore sa osvrtom na ukupne
vrednosti proizvodnje, s. 25—41.


Radulović, S.: Prilog pitanju gazdovanja
šumama hrasta kitnjaka, s. 43—


55.
M i h a j 1 o v i ć, I.: Motorna testera
Husqvarna — karakteristike i preporuke
za uvođenje, s. 56—58.


K o v a č e v i ć, J.: Stanišni faktori i
hortikulturni dendroflorni elementi, s.
59—76.


315