DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 55     <-- 55 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


GOZDARSKI VESTNIK
30 (1972), br. 1—10.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


Broj 1:


Mlinšek , D.: Šumarstvo Slovenije u
svjetskoj godini zaštite prirode, s. 2.
S i m o n i č, A.: Zaštita okoline — preduvjet
za zaštitu divljači, s. 3—11.


Kaltnekar, Z.: Trasiranje šumske
ceste od određene točke na strmim terenima,
s. 11—19.


M. C: Urod sjemena u godini 1971, s.
31—32.
***. 0ra h u Sloveniji, s. 32.
Broj 2:


Mlinšek , D.: Osnivanje novih rezervata
šuma, s. 33—36.


B r i n a r, M.: Ispitivanje nasljednih oseb:
na posebno izabranih smrekovih sadnica,
s. 37—45.


Remic , C: Šumske ceste u Sloveniji,


s. 45—54.
Ju van, J.: Porodica Zois iz Bohinja,
s. 54—59.
Grilc , J.: Šumsko gospodarstvo Bled
uređuje šume po metodi stalnih pokusnih
ploha, s. 63—65.


Broj 3:
Korber , B.: Projektiranje i izgradnja
šumskih cesta prema zahtjevima cjelovitosti
okoline, s. 73—79.
Tregubov , V.: Šumska područja Irana,
s. 79—88.
Popnikola , N.: Selekcija ljeska (Corylus
avellana L.), s. 88—98.


M. C: Šumski požari na kršu u godini
1971, s. 100—101.
M. C: Savjetovanje i javna rasprava
o pitanjima zaštite okoline u Ljubljani,
s. 101—102.
Broj 4:


P i n t a r, J.: Uređenje bujičnih područja,
s. 113—119.


Zupančić , M.: Prvi rezultati pokusa
fert:lizacije u gospodarskoj šumi kod Podbrezja
u Gorenjskoj, s. 120—128.


Bel tram, V.: Sječa pod listom — manje
kvarenja, veća upotrebljivost i vrijednost
bukovine, s. 128—134.


J u v a n, J.: Porodica Ruard i šumarstvo
u Gorenjskoj, s. 135—140.
Tregubov , V.: Šumarstvo Bangladeša,
s. 145—146.


M. C: Šumarstvo i turizam, s. 150—151.
Broj 5—6:


M a r i n č e k, L., P u n c e r, I., Zupančić,
M.: Razvojni put istraživanja i kartiranja
vegetacije u Sloveniji, s. 153—167.


Horvat-Marolt, S.: Značenje pionirskih
vrsta drveća kod podizanja sastojine,
s. 167—172.


Lipoglavšek, M.: Izvlačenje šumskih
sortimenata konjima u Sloveniji, s.
173—178.


Turk , Z.: Zarasle kvrge (sljepice) —
njihovo nastajanje, prepoznavanje, mjerenje
i važnost, s. 179—187.


Broj 7:


Šolar , M.: Šuma i zagađenost zraka
u Sloveniji, s. 201—205.
Winkler , L: Ekonomsko vrednovanje
šteta u šumama uslijed zagađenosti zraka,


s. 205—209.
Kordiš , T.: Vitalnost šumskog drveća
i njen utjecaj na prirast kod bukve, s.
209—219.


Broj 8:


Zemljič , M.: Erozije u Sloveniji, s.
233—238.
Torelli , N.: Srževina i osržavanje, s.
239—247.
Ju van, J.: Kranjsko industrijsko društvo
(KID) i šumarstvo, s. 248—253.


Broj 9—10:


Poldini, L.: Šume na kršu, danas,
jučer i sutra, s. 267—273.


A c c e 11 o, M.: Šuma smreke sa slezennicom
(Asplenio-Piceetum Kuoch 1953) u
vrtačama kraj Podstenice i Rožeka i njena
ekološka problematika, s. 273—283.


Titovšek , J.: Štete uzrokovane voluharicama
na vajmutovcu, s. 284—291.
Ju van, J.: Ing. Lambert Pantz — pionir
šumskih žičara, s. 291—293.
Grilc , J.: Praksa i pitanja obrazovanja,
s. 294—296.
Smol e j , I.: Šume i šumarstvo južnog
Vijetnama, s. 300.


B. B.