DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 62     <-- 62 -->        PDF

KONGRES PEDOLOGA


ČETVRTI KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA
ZA PROUČAVANJE ZEMLJIŠTA


ČETVRTI (IV) KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA
ZA PROUČAVANJE ZEMLJIŠTA


U međuvremenu od 4. IX do 13. IX 72. godine održan je IV Kongres jugoslavenskog
društva za proučavanje zemljišta, koji je organizirala sekcija SR Srbije u Beogradu.


U programu plenarnog rada kongresa kojim je ujedno označena dvadeseta godišnjica
jugoslavenskog društva za proučvanje zemljišta i osnivanja naučnog časopisa
društva, opsežan referat podnio je prof, dr Z. Tešić iz Beograda. Autor je u referatu
pokazao razvitak i rad društva koje je osnovano 1953. godine, dok je časopis
društva osnovan nešto ranije, 1951. godine.


Generalni referat pod naslovom »Mogućnost povišenja produktivnosti poljoprivrednih
tala Jugoslavije«, podnio je prof, dr V. M i h a 1 i ć iz Zagreba. Naučnim programom
kongresa obuhvaćena su i tri koreferata glavnom referatu koji se odnose
na gnojidbu tla i potrošnju gnojiva u našoj zemlji. Ostali dio kongresnog rada ododvijao
se u komisijama za fiziku i kemiju tla, za biologiju tla, kao i za plodnost tla
te za ishranu bilja i gnojiva. Komisija za genezu, klasifikaciju i kartografiju tala
bila je ovom prilikom zastupljena većim brojem radova, nego što je to bilo u vremenu
održavanja ranijih kongresa u našoj zemlji. Pored radova u kojima se iznose
prilike i problemi iz područja ove komisije u nas, izložene su i komparacije radova
naše komisije prema radovima u evropskim uvjetima i zahtjevima. Isto tako referatima
su razmatrane i proizvodne sposobnosti određenih poljoprivrednih i šumskih
tala. Završni referat kongresa predložio je prof, dr M. C i r i ć. U referatu je prikazan
doprinos IV Kongresa razvoju naučne misli u oblasti nauka o zemljištu, kao i
naučne problematike narednog kongresa.


U okviru rada komisije za klasifikaciju i kartografiju tala, izložen je referat
»Klasifikacija tala Jugoslavije« koju je predložila grupa autora: A. Skorić , G. F i1
i p o v s k i, M. C i r i ć. Naime, ova komisija je intenzivno surađivala sa pojedinim
grupama međunarodne organizacije nauka o zemljištu. S Um u vezi, komisija za
klasifikaciju i kartografiju jugoslovenskog društva, imenovala je još ranije grupu
pedologa zaduženih da rade na ujednačavanju našeg klasifikacionog sistema i legende
pedoloških karata s evropskim sistemima i legendama.


Prije održavanja kameralnog dijela IV Kongresa u Beogradu, priređena je kongresna
ekskurzija sa ciljem upoznavanja tala i vegetacije na područjima SR Srbije.
Ekskurzija je održana u vremenu od 4. IX do 10. IX 72. godine. U dijelu ekskurzije
kroz Vojvodinu učesnici su upoznali černozeme i ostala tla Banata, a s tim u vezi i
vegetaciju tih tala, kao i načine korištenja i obrade tala. Ekskurzijom kroz užu Srbiju
i kroz Kosovo prikazana su tla na kladovskoj terasi (Kladovo i okolina), zatim
ogledna polja za fertilizaciju, koja izučava Institut za proučavanje zemljišta u Topčideru.
Pored toga učesnici kongresa imali su prilike da upoznaju šumska tla na
Goču, na ograncima Kučaja i na Kopaoniku. U Prahovu učesnicima ekskurzije prikazani
su proizvodnja i asortiman kompleksnih gnojiva u poduzeću tamošnje kemijske
industrije. Nadalje, u Institutu za bakar u Boru, prikazani su problemi aerozagađivanja
i načini dekontaminacije. Na području Kosova pregledan je pedološki
pokrivač hidrosistema Ibar—Lepenac i drugo. U ovom dijelu ekskurzije održano je
u Kragujevcu kraće predkongresno savjetovanje o hidroenergetskim sistemima i
njihovoj eksploataciji u SR Srbiji. Nakon toga, u nastavku i završetku puta pregledana
su kod Topole i kod Mladenovca ogledna polja za eroziju i za fertilizaciju, koja
održava Institut za proučavanje zemljišta u Topčideru — Beograd.


U završnom dijelu Kongresa odlučeno je, među ostalim, da se naredni kongres
(kroz četiri godine) održi na području SR Bosne i Hercegovine.


Dr. Mirjana Kalinić


58