DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Za smreku, obični bor i crni bor pokus je postavljen u tri repeticije, a u
svakoj repeticiji zastupane su sve tri vrste. Svaka vrsta zastupljena je sa tri
negnojena i tri gnojena reda.


Sadnja amer. borovca i evropskog ariša (na dodirnoj površini) vršena je
na neoranoj i negnojenoj površini. Naknadno je vršeno prihranjivanje svih
sadnica.


Nakon sadnje idućih godina vršena je njega kulture: okopavanje sadnica,
popunjavanje, žetva bujadi i trave, prihranjivanje, te obrezivanje grana i
ostalo.


Pokusni nasad stalno je pod kontrolom zdravstvenog stanja, obzirom na
štetne insekte i biljne bolesti. Kontrolu vrše stručnjaci Š. G. Karlovac sa terenskim
osobljem uz suradnju specijalista entomologa i fitopatologa Jug.
inst. za četinjače — Jastrebarsko.


Dosadašnjim pregledima utvrđena je pojava:


a) Štetnih insekata:velika borova pipa (Hylobius abietetis L.)

hrušt (Melolontha sp.) grčica i imago na iglicama ariša. Zbog toga bio
je i prirast ariša u 1966. g. znatno smanjen).

borov savijač (Evetria sp.)
Suzbijanje : primjena insekticida — Lindan (prašivo, ulje), Gesarol
E-25 (proti grčice), Dipterex 8. Odrezivanje grana (palenje). Injekcije.


b) biljne bolesti:Laphodennimn sp — na običnom i crnom boru

Coleosporium sp — na crnom boru

Hypoderma sp — na američkom borovcu
— Melatnpsora sp — na običnom boru.
Suzbijanje : Bakarni kreč — 25 u koncentraciji od 1,5° o, Ortocidon
— 50 u koncentraciji 0,3%, Delan (10—-15 dkg na 100 1. vode), Antracol —
Bayer (0,2—0,25»/»).


Rezultati rasta i prirasta krajem 1972. g.


(prosjek svih stabalaca)


Starost nasada kra jem 1972. ta


Prosječna
visina
m


c


>u


u


a


a


>o


Vrsta
drveć;


visina
priras
cm


V


´J)


o a I


u


J
biljaka kulturi svega Si


´—1
S


(/>


SH


ex a


o


0


U


PH


´


o

obični bor
crni bor
obična smreka
američ. borovac
evropski ariš


12,5
6,2
6,1
11,4
6,2


7,60
3,86
4,86
7,23
8,83


3
3
3
3
2


13
12
13
11
12


16
15
16
14
14


48
26
30
52
63