DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Ing. DIMITRIJE BELOV


Dne 12. studenog 1972. umro je u Osnjeku, nakon kratke i teške bolesti,
u 74. godini ing- Dimitrije Belov, umirovljeni šumarski inspektor- Tijelo
pokojnog je 14. XI 1972. kremirano u Beogradu.


Pokojnik je rođen 6. XI 1899.. u mjestu Obilnoje kod Vcrošilovska u
Stavropoljskoj oblast1´ u SSSR-u, u brojnoj seljačkoj obitelji, gdje je završio
osnovnu školu i realnu gimnaziju- Vihor građanskog rata ga je doveo u
Jugoslaviju, koja mu je postala novom domovinom. Studij šumarstva završio
je 1926. godine na fakultetu u Zagrebu.


Praktični rad je započeo u službi kod Krndije d. d. (Šumski posjed
grofa Pejačevića) u Našicama početkom 1927. god., gdje je ostao do konca
1941. god. razvijajući se kao stručnjak počev od rada u odjelu za taksaciju,
u svojstvu upravitelja šumarije, pa do inspektora poduzeća.


Zbog političkih promjena nastaje prekid u njegovoj stručnoj djelatnosti
sve do polovine 1945- godine, kada je stupio u službu u Oblasni NO, šumarski
odjel u Osijeku, gdje je na raznim stručnim dužnostima b´o gotovo do kraja
1965. godine. Tada je umirovljen u svojstvu šumarskog inspektora- Vrij erne
prekida proveo je dijelom bez zaposljenja, a dijelom kao službenik u tvornici
»Ikarus« u Zemunu.


U prvom periodu djelatnosti na privatnom veleposjedu je obavljao najrazličitije
poslove počev od uređivanja, iskorišćivanja, zaštite šume, pa do
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 83     <-- 83 -->        PDF

trasiranja 4 izgradnje šumskih željeznica n" putqva, lugarnica, kanalizacije i
opsežnih radova na posumlj.av.anju i njegovanju šuma.


Ovakovo iskustvo je dobrodošlo poslije oslobođenja, kada je trebalo iz
konglomerata privatnih veleposjedničkih ostataka šuma i šuma imovnih
općina i biv. zemljišnih zajednica stvorit: djelotvornu društvenu organizaciju,
koja je nosila važne zadatke, počev od obnove ratom uništene zemlje pa dalje
ulogu u procesu industrijske izgradnje zemlje. Povećane potrebe društva
na drvenim proizvodima u tom vremenu su pred šumsku operativu stavljale
ozbiljne zadatke, čije izvršavanje je zahtijevalo potpuno stručno i fizičko
angažiranje. U tim poslovima, pored ostalih, pripada odgovorna uloga šng-
Belovu koji je, s mnogo spremnosti, savjesnosti, mira i požrtvovnosti, vršilo
usklađivanje intenziteta sječa sa imperativima obaveznog osiguranja nastavka
proizvodnje drva i egzistencije šuma, stvarajući uvjete za prirodno pomlađivanje
i organizirajući potrebne radove na popunjavanju i pošumljavanju-


Uspješnost djelovanja pokojnika je, osim toga, u pravilnom izboru kadrova,
na koje je nesebično prenosio stečeno iskustvo i znanje u pripremanju i
izvršavanju zadataka i tako ih osposobljavao za stručnu izvršnu ulogu.


Kvalitet i stanje mladih i srednjedobnih šuma najprije na području
Krndi.je, a zatim Papuka, Dilja, Donje Podravine i Baranje uvjerljivo svjedoči
i dokazuje da se je pokojnik svojim stručnim radom i zalaganjem na poslu
odužio svojoj drugoj domovini i zaslužio da ga sačuvamo u trajnoj uspomeni.


Neka mu je vječna slava!


Ing. Bernard Hruska
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 84     <-- 84 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Ovaj broj
je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač: Savez inženjeratehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11,
tel. br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 3012-678-6249 — Godišnja pretplata na Šumarski
hst: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d. Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici
7,50 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matos«, Samobor