DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 77     <-- 77 -->        PDF

naučnoistraživačke službe u Hrvatskoj
te će se nakon toga sazvati sjednica


u.o. na koju će se pozvati i spomenuti.
Poslovno udruženje proizvođača drvne
industrije Hrvatske dovršilo je izgradnju
i 1. 12. 1972. g. uselilo u novodovršene
poslovne prostori!je na dijelu
tavana »Šumarskog doma« u površini
od cea 200m2. Poduzeti će se predhodni
radovi da se i preostale neizgrađene
tavanske površine privedu korisnoj svrsi
i, nakon izrade Glavnog projekta,
zatražiti će se za ovaj nastavak izgradnje
građevna dozvola.
U-o. nije u mogućnosti da udovolji
molbi Centra za razvoj drv. industrije


— SI. Brod za proširenje uredskih prostorija.
Institutu za drvo — Zagreb priznaju se
troškovi za izvršeno bojanje glavnog
stubišta Šumarskog doma u zatraženom
iznosu od 3. 924,15 Din.


Prof- dr. Z. Potočić prihvaća se da za
slijedeći plenum Saveza u 1973. g. pri


redi referat o zakonitostima kretanja
akumulativnosti u šumskoj proizvodnji


ad 1 — Prihvaća se »Samoupravni
sporazum« grupacije 011-20: Društvene
organizacije, društva, udruženja, savezi
i dr. u SR Hrvatskoj, kako je to 24. 11.


0. g. predložio Sindikat radnika društvenih
djelotvornosti SRH- republički
odbor i primjenjivat će se sa danom
1. 11- 1972. g.
U vezi čl. 26. prihvaćenog »Sporazuma«
usvaja se prijedlog da se zaposlenom
osoblju Saveza povisi osobni dohodak
za 16% počevši od 1. 11. o. g.
ad 5 — Središnjem institutu za tumore
i slične bolesti u Zagrebu doznačiti
će se ušteđeni uobičajeni izdaci i
troškovi za čestitke povodom nove godine
u iznosu od 150,00 din.


Zap-sničar:
Ing- R. Antoljak, v. r.
Predsjednik:
Ing. S. Tomaševski, v.r