DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

skih proizvoda, ruja i buhača, i s tim
u vezi određene mjere državnih organi
oko organizacije njihova sakupljanja,
otkupa i si. Prikazana je i trgovina
šumskim proizvodima, pri čemu je interesantno
navesti da je izvor ruja i
buhača daleko premašivao po vrijednosti
izvoz drveta ü drvnih prerađevina-


U daljnjoj glavi autor analizira rad
državnih organa na području zaštite
šuma. Autor konstatira da su vojni organi
bili uspješniji u čuvanju šuma
nego građanske vlasti, premda je bilo
slučajeva nepravilnosti i zloupotreba
i kod vojnih osoba. Cesto su puta izricane
li neopravdano visoke kazne. Zabilježene
su i. pojedine mjere poduzete
u obrani šuma od gubara (gradacija od
1903. do 1910. g.) u južnim krajevima
Crne Gore i od borovog četnjaka kod
Podgorice- Posebno je podvučeno uspostavljanje
šumskih branjevina o čemu
postoje podaci već krajem XVIII vijeka.


Prva pošumljavanja potječu iz 1886


g. a šumsko sjeme i dio sadnica su dobavljeni
iz inozemstva. Od 1904. do
1911. g. osnovano je 5 malih šumskih
rasadnika. Šumske sadnice su manjem
dijelom uzgajane i u poljoprivrednim
rasadnicima- Pošumljavanja su vršena
uglavnom u okolini gradova, često s
većim brojem raznih vrsta drveća, no
u razmjerno malom obimu.
U propagandi šumarstva, uglavnom u
listu »Glas Crnogorca« ali i u drugim
publikacijama, autor otkriva slabo učešće
šumarskih stručnjaka-


U drugom dijelu obrađuje autor opće
uvjete u Crnoj Gori za razvoj lovstva,
u prvom redu navodi vrsti divljači,
ocjenjuje njihovu brojnost, analizira
propise o lovstvu, opisuje postanak i
ulogu uzgajališta divljači, lovne rezervate,
uništavanje štetne divljači, lovce
i lovačku opremu i analizira lovstvo u
privredi zemlje. Ne treba smetnuti s
s uma da su južni krajevi Crne Gore,
posebno područje Skadarskog jezera,


okolina Ulcinja i Podgorice bili stalna i
omiljena odmarališta mnogih ptica selica,
od kojih je ne mali broj ondje i
preaimljivao. S druge strane, bregovi i
planine su pružali povoljne uvjete za
visoku divljač, divokoze, srne, medvjede
itd. Nažalost, bilo je i mnogo zvjeradi,
posebno vukova. Zanimljiva je
samoobrana naroda, koja1 je znao organizirati
hajke na vukove i medvjede
da odbrani svoju stoku od uništavanja.


Autor je objavio jedan zaista izvanredno
vrijedan, obiman i mukotrpan
posao. Ovo njegovo djelo služi ne samo
njemu na čast, nego i omima koji su
omogućili da to svoje djelo objavi. Dugogodišnjim
strpljivim radom autor je
´izvukao iz prašnjavih arhiva, nz zaboravi,
jedan velik dio prošlog života
svog naroda ji ukazao na životni put
jednog naroda koji u borbi za svoj opstanak
oslobađa svoju zemlju od vlasti
tuđinaca i žilavo održava svoj život u
najužoj vezi i međuzavisnosti sa šumom,
gorom, planinskim pašnjacima, brstom
i lisnikom-


Prilikom obradbe ove povijesne materije
autor je uspješno primijenio kauzalnu
metodu analize otkrivajući opće
i posebne okolnosti pojedinih istraživanih
perioda i povezujući ih uzročno
i u njihovu međusobnom djelovanju.
Posebno valja podvući autorovo materijalističko
prilaženje pri tumačenju
određenih pojava i ispoljavanja društvene
nadgradnje dajući im adekvatnu
ocjenu, u prvom redu na području društvene
politike istražrvanth perioda u
oblasti šume i drvne privrede.


Posebnu težinu pri ocjenr djela čini
izvanredna brojnost upotrebi jene
arhivske ii. ostale građe i korištenje literature
i drugih izvora. Impresionira
suptilnost autora u razmatranju ma i
najmanjeg podatka ili činjenice, pa u nejasnim
slučajevima često pribjegava i
logičnom, ispitivanju pojedinih osoba
koje su mogle dati određene, autentične
podatke.