DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

kapitala, veliki državni dugovi, pasivna
trgovinska b:lanca itd- Glavna privredna
grana je poljoprivreda kojom
se bavi daleko pretežan dio stanovništva,
i to zaostala poljoprivreda malog
posjeda s veoma malim obradiv´m površinama
(0,77 ha oranica i 1,15 ha
livada po domaćinstvu) i niskim prinosom-
Premda pašnjaci zauzimaju 82fl/o
poljoprivredne površine, stoke ipak nema
mnogo (naročito u nekim krajevima),
ali uza sve to stoka i stočni proizvodi
čine glavni dio robne proizvodnje
sela i osnovnu robu za izvoz.
Ako se pritom ima u v´du da stoka
pase gotovo u svim šumama, onda nije
teško zaključiti da je bilo veoma malo
mogućnosti za racionalno jiskorišćavanje,
dobru zaštitu i unapređenje šume.


Posebno je značajno da za poslove
šumarstva nisu nikad postojali posebni
državni organ;, već su te poslove obavljali
opći državni organi, u doba kn jaza
Danila su to bili Senat i plemenski
kapetani. Plemenski kapetani su bili
prvostepena sudska, upravna i vojna
vlast-Kasnijim reorganizacijama se odvaja
vojna organizacija (1871- i 1879.g-),
umjesto Senata se osniva Veliki sud
(najviša sudska vlast) zatim razna ministarstva
i Državni savjet (najviša
upravna vlast i upravni sud) dok plemenski
kapetani ostaju prvostepeni
upravni i sudski organi.


U XIX vijeku u Crnoj Gori nije bilo
visoko kvalificiranih šumarskih stručnjaka-
Prvi se pojavljuje tek 1907. g.
uz vrhovni privredni resor. Na tom se
mjestu do 1915. g. smijenjuje daljnja
četvorica (s prekidima), od kojih su bila
dvojica porijeklom iz Crne Gore, i to
između 1911. i 1914- (sa završenom šumarskom
školom u Piseku, Čehoslovačka).
Kvalificiranog lugarskog osoblja
nije bilo.


Veoma je interesantno da su poslovi
šumarstva još 1873. g- spadali u nadležnost
vojnih vlasti i tamo ostali (s manjim
prekidima u pogledu privatnih


šuma) do 1903. g- Komandiri su osnovali
u svakom selu posebne komis je
od »tri poštena [i savjesna čovjeka« kao
prvostepene organe za poslove šumarstva-
Od 1903- g., opet s malim prekidom,
poslovi šumarstva prelaze u Ministarstvo
unutrašnj´h djela (u Privredno
odjeljenje) i njegove niže instance
(oblasne uprave i kapetanije). Od 1904.
g- plemenski kapetani uspostavljaju u
svakoj općini nove prvostepene organe,
komisije, na čelu s glavnim kmetom.


Zakon o šumama nije postojao, već
su razna pitanja iz područja šumarstva
rješavana naredbama i raspis´ma, počev
od naredbe Senata 1873- g., preko
naredaba ministra vojnog iz 1875., 1884i
1888- god. do naredbe o šumama ministra
unutrašnjih djela iz 1904. g- i njegovog
Raspisa o šumama iz 1909. g. U
analizi autor utvrđuje da su propisi
ministra unutrašnjih djela rađeni po
ugledu na Zakon o šumama Srbije i
ukazuje na pojedine nerealne odredbe i
neopravdana ograničavanja, iako su bili
bolji i potpuniji nego raniji propisi-


Glava o imovinsko pravn´m odnosima
na šumama je osobito interesantna,
naročito zbog toga što se u propisima
ministra unutrašnjih djela pojavljuju
i propisi o državnim šumama a takvih
na teritoriji Crne Gore do balkanskog
rata nije uopće bilo- Detaljnom analizom
autor osvjetljava ove komplicirane
odnose, razmatrajući ih posebno za područje
Crne Gore do rata 187678, posebno
za područje oslobođenja u tom
ratu i posebno za područje oslobođenja
u balkanskom ratu.


Obrađujući šume komunice, koje su
na teritoriji do balkanskog rata bile najveće
i najvrednije šume u Crnoj Gori,
autor ovo veoma važno privredno dobro
povezuje sa problematikom zajedničkih
pašnjaka i ukazuje na ogromnu ulogu
zajedničkih šuma i pašnjaka za razvoj
onog tipa stočarstva koje je bilo osnovica
tadašnje crnogorske privrede. Zbog
toga su tim šumama´ i njihovi vlasnici i