DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

zakup) još i za vrijeme okupacije od
strane Austrougarske 1916/1918. g- Do
kraja XIX vijeka podignuta je samo još
jedna pilana potočara, i to na području
gornje Tare- Do balkanskog rata izgrađene
su još neke pilane potočare i dvije
parne pilane, jedna 1909- a druga godinu
kasnije, obje u gornjem području
Tare. Nakon balkanskog rata teritorij
Crne Gore se znatno proškik» na novooslobođena
područja (dio Sandžaka, Polimlja
i Metohije). U tom je području
bilo više malih pilana potočara (u ibarskom
bazenu 14).


Razvoj drvne industrije u drugom
periodu podijeljen je u dvije etape:
prva do 1930. g-, kada se p u bivšoj
Jugoslaviji počeo osjećati utjecaj nastale
svjetske krize, i druga do 1941. g-,
tj. do propasti bivše Jugoslawe-


U prvoj etapi, naroqito od 1926. g.
podignuto je nekoliko novih parnih pilana:
pet u okolini Kolašina, dvije u
području Čakora, jedna kod Pljevlja,
jedna u Risnu i dvije u okolini Nikšića.
U to je vrijeme u raznim područjima
podignuto i više pilana potočara, i dvije
radionice namještaja, jedna uz pilanu
u Jabuci (kod Kolašina), a druga u Kotoru-
Međutim, sve ove pilane ili misu
radile punim kapacitetom ili su radile
gođinu-dvije, a 1931. g. tri parne pilane
guta požar.


U drugoj etapi je također podignuto
nekoliko većih pilana: dvije u okolini
Pljevlja, jedna u šavničkom srezu (nakon
dvije godine jzgorela u požaru),
jedna kod Nikšića i jedna u ibarskom
području-


Svakoj navedenoj parnoj pilani, pa i
nekim važnijim p:lanama potočarama
posvećuje autor dosta prostora, analizirajući
uvjete pod kojima su poslovale
(pogodnost lokacija s obzirom na snabdijevanje
trupcima, na ransport do
tržišta ;i si.), navodi njihove vlasnike,
kapacitet, proizvodnju, opremu dužinu
postojanja i rada itd. Plastično je
prikazana njihova geneza ji njihova ka


snija sudbina. Postanak, rad i poslovanje
tih industrijskih kapaciteta utkani su u
tadašnje opće i posebne ekonomske prilike,
privrednu politiku bivše crnogorske
države i kasniju u bivšoj Jugoslaviji.


Rad se ističe rigoroiznošću ispitivanja
raznih podataka, preciznošću i savjesnošću
njihova ispitivanja i ocjenjnvanja,
pobijajući dokumentiranom analizom
razne službene i dr- objavljene podatke
o mnogim pilanama. Uza sve to,
djelo je zanimljivo pisano, >i po metodi
znanstvene obradbe predstavlja izvanredno
visok domet znanstvenog istraživanja,
analiza ii ocjena dijela ekonomske
povijesti jednog naroda.


Treća knjiga, objavljena 1972. g., podijeljena
je također u dva dijela: prvi
dio šumarstvo, i drugi cH´.o lovstvo. Istraživanje
se odnosi na vremensko razdoblje
od druge polovine XIX vijeka
do I svjetskog rata-


U prvom dijelu autor obrađuje stanje
šuma i uvjete za razvoj šumarstva, organe
za poslove šumarstva, šumarske
kadrove, propose o šumama, imovinskopravne
odnose na šumama, komunalne
šume, iskorišćavanje glavnih i sporednih
šumskih proizvoda i trgovine te zaštitu
i unapređivanje šuma. Ta materiia
čini pretežan dio knjige (181 stranica),
dok drugi dio obuhvaća manji dio (50
stranica).


Od podataka o stanju šuma ukazujemo
samo na vlasničke odnose: do balkanskog
rata državnih šuma stvarno i nema,
najveći dio (67%) čine šume komumice,
privatne šume iznose oko 30%,
a ostalih 3% su manastirske šume; u
područjima oslobođenim u balkanskom
ratu gotovo sve šume su državne (premda
njihovo ograničavanje nije moglo
biti provedeno). Prikazujući uvjete za
razvoj šumarstva na području do balkanskog
rata, autor konstat´ra veoma
teško opće privredno stanje u zemlji:
veoma nerazvijena industrija i komunikaqije,
oskudica državnog i privatnog