DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 70     <-- 70 -->        PDF

(-Domaća 6tcućna Utecatuca


TRILOGIJA POVIJESTI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
CRNE GORE


DR DUŠAN VUČKOVIĆ, naš poznati
li cijenjeni naučni i stručni radnšk,
zaokružio je svoja dugogodišnja istraživanja
povijesti šumarstva i drvne industrije
Crne Gore. Ovaj strpljivi i obiman
rad objavljen je u tri dijela, u tri
posebne knjige u vremenskom razmaku
od 1965- do 1972. g:


— Kapitalističko iskorišćavanje šuma
u Crnoj Gori, Titograd 1965.;
— Drvna industrija u Crnoj Gori
1873-1941, Titograd 1969.;
— Šumarstvo i lovstvo u Crnoj Gorli
(u drugoj polovini XIX i početkom
XX vijeka), Titograd, 1972.
Sve tri knjige su izdanje Istorijskog
instituta u Titogradu.


Prvu je knjjigu čitaocima »šum. 1 bta«
prikazao dr U- Golubović 1965. g. u br.
9-10.


Premda je ova trilogija kao csmovnu
materiju svog istraživanja zahvatila u
prvom planu samo jednu privrednu
oblast — šumarstvo i drvnu industry u,
ona nije mogla a da ne zahvati srž
života; h okolnosti i privrednih zbivanja
u istraživanim periodima. U jednoj
brdovitoj, šumovitoj, besputnoj, privredno
veoma nerazvijenoj zemlji-, životni
interes naroda je usko vezan uz šumu,
jer mu je stočarstvo bitan oslonac opstanka,
a šumarstvo bogatstvo u obliku
»komunica« (plemenskih, seoskih i braitstveničk
h šuma) i privatnih šuma, gotovo
jedina nada u svjetliju budućnost.
A upravo to šumsko bogatstvo, ta narodna
nada, bila je središte oko kojeg se


pleo đavolski ples mnogih suprotnih
interesa. I jedva da je gdje ta šuma b la
u tolikoj mjeri narodna, i toliko povezana
sa životnim uvjetima i potrebama
narodn´m kao upravo u Crnoj Gori.


U drugoj knjizi- objavljenoj 1969. g.,
autor istražuje razvoj drvne industrije
od njenih prvih početaka 1873. g. (dvorska
pilana potočara na Rijeci Crnojevića)
do 1941. g-, tj- u razdoblju od 68
godina- Materija je podijeljena na dva
d´ljela: period bivše crnogorske države,
i period bivše Jugoslavije.


Prvi drvoprerađivački objekt — već
spomenuta pilana potočara — je bno
ujedno i prvi industrijski objekt u
Crnoj Gori uopće- Interesantno je, da
je podignuta dvorskim sredstvima. Pa
i to je bio »smion i značajan privredni
poduhvat« u besputnoj, maloj, bez ikakva
akumulativnog bilo prtlvatnog, bilo
državnog kapitala, siromašnoj Crnoj
Gori prije Berlinskog kongresa (1878.g.).
Izabrana lokacija na Rijeci Crnojevlća
je jedino i dolazila u obziri, mada su
trupci dolazili Moračom do Skadarskog
jezera, a odatle uzvodno uz Crnojevllća
rijeku, i mada je za transport trupaca
trebalo pribaviti dioizvolu cd Porte,
jer je prolazio dijelom turskog područja.
Po završetku ratova 1876/78 oslobođeni
su od turske vlastt Podgorica,
Nikšlć, Kolašin, Bar i dr., pa je teritorij
Crne Gore više nego udvostručen,
čime su potrebe na izgradnji znatno
porasle. Tada je i pilana preseljena na
povoljniju lokaciju, Gornje Polje kod
Nikšića, gdje je radila (izdavanjem pod