DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Kao stručnjak, i kao ljubitelj i odličan poznavalac naših prirodnih fenomena, bio
je među prvima koji su shvatili značenje zaštite prirode i započeli borbu za očuvanje
i zaštitu naših mnogobrojnih i izuzetnih prirodnih vrijednosti, posebno florističkih,
vegetacijskih i šumarskih. Treba istaći njegovu nesebičnu, i u tadašnjim uvjetima
neravnopravnu, borbu za očuvanje prašumskih rezervata u Bosni i Hercegovini,
koja je okrunjena očuvanjem naših najvažnijih prašuma.


Uz ovo njegovo angažiranje, posebno je značajan njegov publicistički rad u ovoj
oblasti, koji nije obuhvaćen bibliografijom, kao i njegov lični doprinos na uspostavljanju
i unapređenju službe zaštite prirode u Bosni i Hercegovini.


Pored ove lične publicističke djelatnosti, akademik Pavle Fukarek je organizirao
i vodio mnoge naučnoistraživačke poduhvate, čiji su rezultati objavljeni u publikacijama
koje je uređivao kao član ili glavni urednik redakcije, dajući im i određenu
fizionomiju. Tako je bio 11 godina glavni i odgovorni urednik »Narodnog šumara
«, a sada je urednik »Radova Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u
Sarajevu«, član je redakcije publikacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode
»Naše starine« i »Priroda i čovjek«, glasila Biološkog, Geografskog i drugih društava
naše Republike.


Kroz svoj pedagoški rad on je podizao i formirao plejadu mlađih stručnih i naučnih
kadrova koji s jedne strane u šumsku privredu naših krajeva, a s druge strane
u našu nauku unose nova suvremena ekološka shvaćanja kao rezultat svoje dugogodišnje
i tijesne suradnje i sa prof. P. Fukarekom. Ne ograničavajući svoj pedaogški
rad samo u okvir nastave na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, P. Fukarek je
i kroz direktnu suradnju i kasnije kontakte sa svojim bivšim studentima i učenicima
stvorio takve kadrove koji danas već uspješno povezuju nauku i praksu našeg šumarstva.


Za svoj uspješan i plodan rad P. Fukarek je dobio brojna priznanja: najvišu republičku
nagradu za naučni rad, nagradu 27. srpanj, orden rada I i II reda, orden
zasluge za narod sa srebrnim zracima, počasno članstvo i brojne plakete u mnogim
organizacijama.


Ljudi u ovakvim prilikama obično svode i svoj lični bilans stavljajući svoje djelo
pred sud vlastite savjesti, jer je u prirodi naučnog radnika da stalno bude nezadovoljan
postignutim. Međutim, djelo P. Fukareka stavljeno i pred najrigorozniji
sud ostaje djelo trajne vrijednosti.


M. Ćirić i B. Fabijanić