DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UZ 60-ti ROĐENDAN AKADEMIKA PROF. DR PAVLA FUKAREKA


16. srpnja 1972. godine navršava se 60 godina života i 35 godina plodnog rada
dr Pavla Fukareka, redovnog profesora Šumarskog fakulteta u Sarajevu i redovnog
člana Akademije nauka BiH.
Ima više razloga da se pridružimo ovom njegovom ličnom jubileju. U trenutku
kada su moralni stimulansi sve rjeđi, a brzo zaboravljanje vrijednih stvaralaca neumitno
briše tragove njihovih plemenitih napora, zabilježiti ovakve trenutke najmanje
je što možemo da učinimo. To je skromni oblik priznanja jednom entuzijazmu
i jednom naporu koji dugo može biti uzor mlađima što dolaze u šumarsku struku
i nauku.


Profesor Fukarek rodio se u Sarajevu 1912. godine. U rodnom gradu završio je
osnovno školovanje i gimnaziju, a šumarske studije završio je 1937. godine u Zagrebu.
Već kao student isticao se sklonošću za naučni i stručni rad pa je u 1936. godini
bio odabran i poslan na međunarodnu studentsku praksu u poznati šumarski i
stručni revir Kftini Šumarskog fakultetu u Brnu (CSSR). U šumarskoj praksi proveo
je više od 10 godina. Radio je isprva kao nadničar u Odsjeku za uređivanje šuma
Direkcije šuma u Sarajevu, zatim kao pripravnik u Šumarskom odsjeku Banske
uprave Drinske Banovine te kao pristav u Šumskoj upravi u Nevesinju i u Direkciji
šuma u Mostaru.


Još kao student pripadao je naprednom studentskom pokretu i na tom progresivnom
opredjeljenju ostao je do današnjih dana. Kao saradnik NOP-a bio je 1942.
god. uhapšen od okupatorskih vlasti, a 1944. godine prešao je na oslobođeni teritorij
Hercegovine. Poslije kraćeg zadržavanja u vojnim jedinicama prelazi na rad u
Oblasni NOO za Hercegovinu, a zatim u Povjereništvo za privredu ZAVNOBIH-a