DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Zaštita šuma — udžbenik. (Forest protection — u textbook). Izdanje Sveučilišta,
Zagreb, 1965., str. 350.
Uloga klime u sušenju šuma. (Role of climate in dying away of forest). Glasn.
šum. Fak., Beograd, vol. 28, 1965, str. 67—87.


Primjena otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i njihov utjecaj na prirodne
biocenoze, ljude i životinje. (Application of toxic chemicals in forest protection
and their effects on natural coenoses). Šum. List, 5/6, 1986, str. 265—280.


Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru. (Cultivation of resistant
Norway Spruce stands in the Gorski Kotar region). Sum. List, 11/12, 1966, str.
533—538.


Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1966. (State of forest nurseries in
the SR of Croatia in 1966.). Sum. List, 7/8, 1987, str. 269—283.
Naučno istraživačke studije o sušenju hrastika. (Scientific studies on the dying
away of Oak stands). Sum. List, 3/4, 1968, str. 122—142.
Zašto izumiru brijestovi? (Why the dying away of Elms?). Priroda, 9, Zagreb
1968, str. 267—274;
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1987. i 1968. (State of forest
nurseries in the SR of Croatia in 1987 and 1968.). Sum. List, 7/8, 1969, str. 258—269.
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1969., 1970. i 1971. (u štampi).


Problem zaštite šuma od požara u SU Hrvatskoj. (Problem of forest fire protection
in the SR Croatia). Šumarski simpozij prigodom 300-godišnjice Sveučilišta te
50-godišnjiee šumarske fakultetske nauke u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb,
1971.


Utjecaj melioracija na zdravstveno stanje posavskih šuma. Savjetovanje o Posavini,
knj. III, str. 363, Zagreb, 1971.
Nauka o zaštiti šuma, knjiga predana u štampu, Zagreb, 1972.
Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj, Šum. List, 3—4, Zagreb 1970.
Utjecaj promjena u intenzitetu sunčane radijacije na žive organizme. Priroda
br. 1, Zagreb, 1970.


D. Kl.