DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Motorni zamagljivati u službi zaštite šuma, Šum. List, LXXV, 8—10, 347—348,
Zagreb 1951;
Čuvajmo naše parkove, Riječki list, Rijeka 1953;
O sriježi iii golomrazici (W. Lantelme: Der Barfrost, Forstwiss Cbl., Berlin 1951).
Sum. List, LXXVIII, 2—3, 117—120, Zagreb 1954;
Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša (A contribution to the
history of our denuded Karst), Sum. List, LXXVIII, 4, 166—174, Zagreb 1954;


Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze (Biotic factors of the edaphic
layre of forest biocoenosis), Sum. List, LXXVIII, 5—6, 236—243, Zagreb 1954, (izvod
na engleskom);


H. Jordan: Ertragsrückgang und Bodenentartung infolge Grundwasserabsenkung,
Forstwiss. Cbl., 1951, (prikaz), Sum. List, 5—6, 285—286, Zagreb 1954;
Utjecaj šume na zdravlje čovjeka, Novi list, Rijeka 1954;
Stanje bukovih sastojina na Učki (Der Zustand der Buchenbestände im Gebirge


Učka), Sum. List, LXXIX, 11—12, 579—587, Zagreb 1955, (izvod na njemačkom);
Deset godina pošumljavanja i melioracija u NRH, Šum. List LXXIX, 11—12,
436—440, Zagreb 1955;


Problematika Poljoprivređno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Problems
of the Agricultural and Forestry Faculty of Zagreb University, Sveuč. vjesnik,
Zagreb 1955;


Gubar ponovo ugrožava naše šume, Sum. List, LXXX, 7—8, 220—225, Zagreb
1956;
Iz historije gospodarenja sa šumama na Fruškoj Gori, Šum. List, LXXX, 3—4,
125—130, Zagreb 1956, (izvod na engleskom);
Dioba Poljoprivređno-šumarskog fakulteta (Division of the Agricultural and
Forestry Faculty), Sveuč. vjesnik, Zagreb 1957;
Cermak K. i dr Lesnicky a myslivecky atlas (prikaz), Sum. List, LXXXI, 1—2,
57—58, Zagreb 1957;


Još jedan uspjeh u biološkoj borbi protiv štetnika. Prikaz članka A. Steinhausa:
Living Insecticides, odštampanoga u Scientific American no. 8, 1956, Šum. List,
LXXXII, 7—9, 311—313, Zagreb 1958;


Kovačević Ž.: Primijenjena entomologija, III knj. Šumski štetnici (recenzija).
Šum. List, LXXXII, 11—12, 450—451, Zagreb 1958;


Utjecaj promjene vodnog režima na zdravstveno stanje šuma (The offect of the
change of the water regime on the healt condition of forests), Prvo jugosl. savjetovanje
o zaštiti šuma, Zagreb 1960;


Ekstremna klimatska stanja i sušenje bukovih sastojina na Učki od 1947—1953.
(Extreme climatic conditions and the dying away ob Beech stands on Mount Učka
in 1947—1953), Glasnik za šumske pokuse, knj. XIV, Zagreb 1960, (u štampi);


Korovi, Šum. enciklopedija, I knj. 766—768, Zagreb 1059;
Dengler Alfred, biografija, Šum. enciklopedija, I knj., 202, Zagreb 1959;
Biotski faktori u šumskoj biocenozi (Biotic factors in forest biocoenosis), Sum.


enciklopedija, I knj., 68—70, Zagreb 1959;
Klima (Climate), Šum. enciklopedija, I knj., 739, Zagreb 1959;
Škorić Vladimir, biografija, Šum. enciklopedija, II knj., 525, Zagreb 1963;
Kovačević Željko, biografija, Šum. enciklopedija, II knj., 12, Zagreb 1963;
Joachin Krahl-Urban: Die Eichen, Verlag P. Parey Hamburg, Berlin 1959; Sum.


List, 1960;
Požar (Forest fires), Šum. enciklopedija, II knj., 294—296, Zagreb 1963;
Sušenje šuma (Dying away of forests), Šum. enciklopedija, II knj., 508—510,


Zagreb 1963;
Stete od ekstrem, temperatura (Temperatures), Sum. enciklopedija, II knj., 647 —


—648, Zagreb 1963;
Metode zaštite š. od vjetra, Šum. enciklopedija, II knj. 710—711, Zagreb 1963;
Stete od vode, Šum. enciklopedija, II knj., 710—711, Zagreb 1963;
Zaštita šuma (Forest protection), Šum. enciklopedija, II knj., 742—743, Zagreb


1963;
Osnovi šumarstva — udžbenik. (Fundamentals of forestry — a textbook). Izdanje
Sveučilišta, Zagreb, 1962, 251 str.