DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Pojava štetnih insekata u šumama NRH, Sum. List, LXX, 7—9, 108—110, Zagreb
1946;
Sušenje slavonskih hrastika, Gospodarski list, br. 2, Zagreb 1946;
Čuvanje naših šuma od požara, Gospodarski list, br. 17—18, Zagreb 1946;
Gubar glavonja i zlatokraj, Gospodarski list, br. 20, Zagreb 1946;
Uzgajanje šuma, Šumarski priručnik I, Zagreb 1946;
Zaštita šuma, Šumarski priručnik II, Zagreb 1946;
Proizvodi šume za prehranu stoke, Šumarski priručnik II, Zagreb 1946;
Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću
DDT preparata, Sum. List, LXXI, 9, 297—298, Zagreb 1947;
Šumsko-zaštitne mjere u posavskim i donjopodravskim hrastovim šumama, Šum.
List LXXII, 5—6, 168—171, Zagreb 1948;
Koji su uzroci sušenja hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma, Šum. List,
LXXII, 4, 105—113, Zagreb 1948;
Primjena kemijskih metoda kod uništavanja potkornjaka, Šum. List, LXXII,
9—10 319—322, Zagreb 1948;


Referat podnesen dne 20. IX 1949. Jugoslavenskoj akademiji o ograničenju i
izdvajanju Nacionalnog parka Plitvičkih jezera i okolnih šuma. Izvještaj o sadanjem
stanju šuma na tom teritoriju i prijedlog o mjerama koje valja poduzeti, da se stanje
popravi i Nacionalni park očuva;


Klimaske okolnosti i gradacija gubara u razdoblju od 1942. do 1948. Institut za
šumarska istraživanja Min. šum. NRH. u knjizi: Masovna pojava i suzbijanje gubara,
Zagreb 1949;


Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih i donjopodravskih
nizinskih šuma, Institut za šumarska istraživanja Min. šum. NRH, Zagreb 1948,
(habilitacijski rad);


S bufalo-turbinom protiv smrekova potkornjaka. Prikaz članka H. Hufnagela:
Mit der Buffaloturbine gegen den Fichtenborkenkäfer Ips typographus, Allg. Forst


u. Holzw. Ztg, 304, 1949, Zeleni Bilten, Beograd 1950;
Područje masovnih kolebanja ariševa savijača u Austriji od 1858. do 1948, Prikaz
članka Kurir Antuna: Massenwechselgebiete des Lärchen Wicklers Semasia diniana
Gn. in Österreich von 1858—1948, Allg. Forst- u. Jagdztg., 1—2, Zeleni Bilten.
Beograd 1950;
Pet godina iskustva o suzbijanju hrušteva. Prikaz članka R. Wiesmanna i R.
Gassera u listu Z. Pfl. Krankh., Stuttgart 1950, Heft 3—4, Sum. List, LXXIV, 11,
513—514, Zagreb 1950;
Utjecaj insekticida na pčele. Prikaz članka E. Leppika u listu Z. Pfl. Krankh.
Stuttgart 1950, Heft 1—2, Sum. List, LXXIV, 11, 514—515, Zagreb 1950;
Borba protiv smrekova rnoljca. Prikaz članka C. Frank Brockmanna: War on
the Budworm, Amer. Forests. Washington 1950, vol. 56, no. 9, Zeleni Bilten, Beograd
1951;
Razvitak mjerila za opasnost od požara. Prikaz članka Rl. Peffera: Evolution of
the Fire Danger, Amer. Forests, Washington, April 1950, vol. 56, no.4, Zeleni Bilten,
Beograd 1951;
Propaganda za zaštitu šuma od požara. Prikaz članka Robson Blacka: Blueprint
for Fire Prevention, Amer. Forests, Washington July 1950, vol. 56, no. 7, Zeleni
Bilten, Beograd 1951;
Kovačević Željko: Primijenjena entomologija, I knjiga, opći dio, Zagreb 1950
(recenzija), Sum. List, LXXV, 1—2, 99—100, Zagreb 1951;
Borba protiv sušenja brijestova (Control of the drying up of elm), Šum. List,
LXXVI, 8, 326—335, Zagreb 1952, (izvod na engleskom);
Leibundgut H.: Biološka i gospodarska gledišta u švicarskom uzgajanju šuma
(Biologische u. wirtschaftliche Gesichtspunkte im schweizerischen Waldbau, Allg.
Forstztg., Wien 1950, Nr. 19/20 u. 21/22), Sum. List, LXXV, 3—4, 176—177, Zagreb
1951;
Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova (Les causes du deperissement epidemique
des ormes), Glasnik za šumske pokuse, knj. X, 105—197, Zagreb 1952;


476