DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 63     <-- 63 -->        PDF

O racionalnoj organizaciji rada u šumskom gospodarstvu (Organisation rationnelle
du travail dans l´economie forestiere), Sum. List, LXIII, 11, 608—619, Zagreb
1939 (izvod na francuskom);


Morozov: Nauka o šumi (recenzija), Sum. List, LXIV, 9, 468—469, Zagreb 1940;
Osnivanje šurnsko-gospođarskih oblasti, Savremenik XXVII, 6—7, 162—163, Za


greb 1940;
Šumarska politika i haračenje šuma, Hrv. dnevnik, Zagreb 1940;
Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje (Les causes des coupes ille


gales en i´orets et proposition comment y remedier), Sum. List, LXV, 3, 100—105,
Zagreb 1941 (izvod na francuskom);
Temelji racionalizacije rada, (Grundlagen der Arbeitsrationalisierung), Šum. List.
LXV, 7, 308—311, Zagreb 1941 (izvod na njemačkom);


Dengler: Bericht über Kreuzungsversuche zwischen Trauben- und Stieleiche
und zwischen europäischer und japanischer Lärche (recenzija), Sum. List, LXV, 7.
332, Zagreb 1941;


Šumarska stručna književnost o sječi i umjetnom pomlađivanju u bukovim sastojinama
visokog uzgoja, Sum. List, LXV, 11, 491—493, Zagreb 1941;
Osnivanje šumsko-gospođarskih oblasti (Gründung forstwirtschaftlicher Gebiete),
Šum. List, LXV, 11, 519—521, Zagreb 1941;


Utjecaj šumsko poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla,
(prikaz pokusa ing. Antonina Nemeca), Šum. List, LXVI, 8—9, 250—257, Zagrreb
1942 (izvod na njemačkom);


Razmatranje o nekim problemima prebornih šuma (Betrachtungen über einige
Forsteinrichtungsprobleme der Plenterwälder), Šum. List, LXVI, 8—9, 25—257, Zagreb
1942 (izvod na njemačkom);


O dosada primjenjivanim metodama kod uređivanja šumskih sastojina Državne
šumarije u Ogulinu (Über die bisher angewandten Methoden in der Forsteinrichtung
der st. Forstverwaltung in Ogulin), Šum. List, LXVII, 1, 1—13, Zagreb 1943 (izvod
na njemačkom);


Prirodni tok obnove požarom uništene prašume, Šum. List, LXVII, 4, 115—117,
Zagreb 1943;


Neki zanimljivi šumsko-uzgojni podaci iz djela Br. K. M. Müllera: Aufbau,
Wuchs und Verjüngung südeuropäiseher Urwälder, Sum. List, LXVII, 6, 181—185,
Zagreb 1943;


Ustanovljenje drvnih gromada sastojina pomoću Laerovih skrižaljki oblikovisina


i oblikovinskih redova, Šum. List, LXVII, 7—8, 228—233, Zagreb 1943;
Švedski zavod za istraživanje drva, Gospodarstvo III, br. 231, 1943;
Hrast je najvrednije drvo naših šuma, Gospodarstvo III, br. 236, 1943;
Sume i šumska zemljišta, Gospodarstvo III, br. 143, 1943;
Pratioci hrastovih nizinskih šuma, Gospodarstvo III, br. 275, 1943;
Poljodjelstvo i šumarstvo, Gospodarstvo III, 1943;
Uzgajanje hrastovih šuma, Gospodarski list, Zagreb 1943;
Uzgajanje bukovih sastojina, Gospodarski list, Zagreb 1943;
Uzgajanje vrbovih i topolovih sastojina, Gospodarski list, Zagreb 1943;
Drveće brzog rasta, Gospodarstvo IV, br. 8, Zagreb 1944;
Gospodarsko značenje naših crnogoričnih šuma smreke i jele, Gospodarstvo IV.


br. 43, Zagreb 1944;
Racionalizacija rada u šumskom gospodarstvu, Gospodarstvo IV, Zagreb 1944;
Suma kao trajna zaštita poljodjelstva, Gospodarstvo IV, br. 87, Zagreb 1944;
Zadaća zavoda za šumarska istraživanja, Gospodarstvo IV, br. 224, Zagreb 1944;
Naše prirodne šumsko-gospođarske oblasti, Gospodarstvo IV, br. 224, Zagreb 1944;
Orasi i njihovo uzgajanje, Gospodarstvo IV, br. 55 Zagreb 1944;
Mogućnost proizvodnje celuloznog drveta u našim šumama (Die Möglichkeiten
der Faserholzerzeugung in Wäldern Kroatiens, Šum. List, LXVIII, 127—139, Zagreb
1944 (izvod na njemačkom);
Uzgajanje i koristi bagremovih šuma, Gospodarski list, Zagreb 1944;
Savremena razmatranja temeljnih šumsko-uređajnih problema (Osvrt na knjigu
Gustav Baadera: Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsführung und Betriebsplanung,
Frankfurt a/M, 1942), Šum. List, LXIX, 1—12, B0—96, Zagreb 1944;