DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 61     <-- 61 -->        PDF

JEDAN RIJETKI JUBILEJ


Prošle je godine dr Ziatko Vajda, redovni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu navršio svoju sedamdeset-godišnjicu života. Ove godine se Vijeće
Zagrebačkog šumarskog fakulteta oprostilo od svog dugogodišnjeg člana povodom
njegova odlaska u mirovinu. Tom prilikom proslavljen je jedan rijetki jubilej —
71-godišnjica života sa radnim stazom od gotovo pola vijeka, od čega otpada na rad
u Šumarskom fakultetu 25 godina. Tim povodom prof, dr Dušan Klepac, dekan Zagrebačkog
Šumarskog fakulteta, uputio je prof, dr Zlatku Vajdi ove riječi:


»Zapala me dužnost da Ti se u ime Vijeća Šumarskog fakulteta zahvalim na
Tvome dugogodišnjem radu u ovome Vijeću u kome si sudjelovao od 1948. godine,
najprije kao sveučilišni docent, zatim kao izvanredni a od 1955. godine do danas kao
redovni profesor. U tom vremenu bio si dekan (1954/1955) i prodekan (1955/1956) nekadašnjeg
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. U novom Šumarskom fakultetu djelovao
si kao predsjednik Savjeta našeg fakulteta (1968/1970). Sve te funkcije obavljao
si savjesno i pošteno i tako si mnogo pridonio u razvoju Šumarskog fakulteta.


Kao sveučilišni nastavnik Ti si, poštovani profesore Vajda, odgojio mnogobrojne
šumarske generacije, počevši od 1948. pa neprekidno do danas, predavajući im tijekom
50 semestara zaštitu šuma. No pored toga kolegija, Ti si predavao i druge
predmete: upravu šuma od 1945—1949, lovnu privredu od 1947—1949, meteorologiju
i klimatologiju od 1952—1953, uzgajanje sa zaštitom šuma na drvno industrijskom
odjelu od 1953. do 1958, a od 1958. na istom odsjeku predaješ osnove šumarstva. Golemi
je doprinos Tvoje nastavničke djelatnosti koja se očituje u dobro obrazovanim
kadrovima kao i u priručnicima i skriptama koje si Ti uvijek na vrijeme i savjesno
za svoje studente napisao. Svoju si dužnost — kao sveučilišni profesor — u cijelosti
ispunio, jer si još prije svog odlaska u mirovinu napisao sveučilišni udžbenik o zaštiti
šuma koji će skorih dana izaći iz tiska. To je kruna Tvog nastavničkog rada.
Dragi Ziatko, molim Te da za to primiš od Vijeća Šumarskog fakulteta veliku zahvalnost.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kao znanstveni radnik, naš profesor Vajda bio je jedan od pionira na znanstvenom
šumarskom polju. U ono vrijeme, kad se vrata Almae Mater nisu lako otvarala
i kad znanost nije bila svakome tako pristupačna kao danas, Ti si se, dragi Zlatko,
probio iz redova šumarske operative od običnog šumarskog inženjera do doktora
šumarskih znanonsti. Gledajući retrospektivno na naše šumarstvo pred 40 godina,
usuđujem se reći da je to bio podvig svoje vrste i izvanredni uspjeh koga si Ti postigao
obranivši kao operativni šumar svoju znanstvenu radnju »O rasprostranjenju
i rastu smreke u Gorskom kotaru«, koju su naši stari profesori priznali kao dizertaciju
i predložili Te za doktora šumarskih znanosti pa si taj stupanj i postigao
1932. godine. Od tada pa do danas dr Zlatko Vajda radi i publicira neprestano studije
iz područja uzgajanja šuma, zaštite šuma, klimatologije i ostalo.


Poslije Oslobođenja dr Zlatko Vajda dolazi na Šumarski fakultet. Premda ima
doktorat šumarskih znanosti i premda iza sebe ima preko 20 godina neprekidne,
plodne šumarske službe te iako je publicirao priličan broj radova, dr Vajda se
podvrgava fakultetskim regulama i na bivšem Poijoprivredno-šumarskom fakultetu
habilitira za sveuč. docenta 1947. godine. Intenzivni naučni rad s jedne strane i priznanje
od Fakulteta s druge strane dalo Ti je podstreka da si u novoj sredini — na
pravom mjestu na koje si došao — počeo još više stvarati na znanstvenom polju.
Naročito na području zaštite šuma Ti si stvorio nove vidike, dao si znanstvena obrazloženja
za sušenje naših šum.a pa su Tvoji brojni radovi našli priznanje u svijetu i
kod kuće.


Rijetko koji šumarski stručnjak ima sreću da doživi i vidi plodove svoga rada.
Među te rijetke stručnjake obrajaš se i Ti, jer si djelovao i radio gotovo pola stoljeća,
a na ovom fakultetu 25 godina. Zato je za nas sve, a posebno za mene
ugodna dužnost da sam u ovom kratkom rezimeu donekle osvijetlio rezultate Tvoga
rada, koji su tako veliki i vrijedni.


U ime Vijeća Šumarskog fakulteta i u svoje ime, ja Ti zahvaljujem na Tvome


nesebičnom radu pa mi dozvoli da Ti predam za uspomenu skroman poklon«.


RADOVI PROF. Dr Z. VAJDE


Dendrogeografska istraživanja (Sur les recherches dendrogeographiques), Sum.
List, LV, 9, 404—407, Zagreb 1931;
Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage (recenzija), Sum. List, LV, 3,
131—133, Zagreb 1931;


Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom Kotaru


(L´etendue naturelle et la croissance de l´epicea dans le Gorski Kotar), Šum. List,
LVII, 4, 217—253, 5, 289—330, Zagreb 1933 (disertacija);
Marinović: Sumsko-privređna geografija, Beograd 1934, (prikaz), Sum. List, LX,
5, 6, 7, 346—362, Zagreb 1936;
Bijeli jasen u prebornoj šumi na Kršu (Fraxinus excelsior dans les forets jardinatoires
du Karst),´ Sum. List, LXI, 3, 126—136, Zagreb 1937;
Institut za nauku o šumskom radu u Eberswaldu. Šum. List, LXII, 11, 285—
—288, Zagreb 1938;


Savremeni aparati za ispitivanje čistoće i klijavosti šumskog sjemenja, (Les
appareils modernes pour l´exmen de la purete et de la faculte germinative des semences
forestieres), Šum. List, LXII, 10, 506—511, Zagreb 1939 (izvod na fracuskom);


Die natürliche Verbreitung der Fichte im Gebiete der Gross Kapela Z. Forst u.
Jagdw., 10, Berlin 1938;


Neki podaci o znanstvenim šumarskim institutima u Njemačkoj i Cehoslovačkoj


(Quelques donnees sur le Institute scientifique forestiers en Allemagne et en Tchecoslovaquie,
Šum. List, LXIII. 12, 691—699, Zagreb 1939 (izvod na francuskom);


Sumsko-uzgojne slike s puta po Njemačkoj i Cehoslovačkoj (Sylviculture en
Allemagne et en Tchecoslovaquie, Šum. List, LXIII, 8/9, 414—452, Zagreb 1939
(izvod na francuskom);


Problem rase kod osnivanja sastojina (Probleme de la race chez les essences
forestieres), Sum. List, LXIII, 4/5, 185—205, Zagreb 1938 (izvod na francuskom);


474
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 63     <-- 63 -->        PDF

O racionalnoj organizaciji rada u šumskom gospodarstvu (Organisation rationnelle
du travail dans l´economie forestiere), Sum. List, LXIII, 11, 608—619, Zagreb
1939 (izvod na francuskom);


Morozov: Nauka o šumi (recenzija), Sum. List, LXIV, 9, 468—469, Zagreb 1940;
Osnivanje šurnsko-gospođarskih oblasti, Savremenik XXVII, 6—7, 162—163, Za


greb 1940;
Šumarska politika i haračenje šuma, Hrv. dnevnik, Zagreb 1940;
Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje (Les causes des coupes ille


gales en i´orets et proposition comment y remedier), Sum. List, LXV, 3, 100—105,
Zagreb 1941 (izvod na francuskom);
Temelji racionalizacije rada, (Grundlagen der Arbeitsrationalisierung), Šum. List.
LXV, 7, 308—311, Zagreb 1941 (izvod na njemačkom);


Dengler: Bericht über Kreuzungsversuche zwischen Trauben- und Stieleiche
und zwischen europäischer und japanischer Lärche (recenzija), Sum. List, LXV, 7.
332, Zagreb 1941;


Šumarska stručna književnost o sječi i umjetnom pomlađivanju u bukovim sastojinama
visokog uzgoja, Sum. List, LXV, 11, 491—493, Zagreb 1941;
Osnivanje šumsko-gospođarskih oblasti (Gründung forstwirtschaftlicher Gebiete),
Šum. List, LXV, 11, 519—521, Zagreb 1941;


Utjecaj šumsko poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla,
(prikaz pokusa ing. Antonina Nemeca), Šum. List, LXVI, 8—9, 250—257, Zagrreb
1942 (izvod na njemačkom);


Razmatranje o nekim problemima prebornih šuma (Betrachtungen über einige
Forsteinrichtungsprobleme der Plenterwälder), Šum. List, LXVI, 8—9, 25—257, Zagreb
1942 (izvod na njemačkom);


O dosada primjenjivanim metodama kod uređivanja šumskih sastojina Državne
šumarije u Ogulinu (Über die bisher angewandten Methoden in der Forsteinrichtung
der st. Forstverwaltung in Ogulin), Šum. List, LXVII, 1, 1—13, Zagreb 1943 (izvod
na njemačkom);


Prirodni tok obnove požarom uništene prašume, Šum. List, LXVII, 4, 115—117,
Zagreb 1943;


Neki zanimljivi šumsko-uzgojni podaci iz djela Br. K. M. Müllera: Aufbau,
Wuchs und Verjüngung südeuropäiseher Urwälder, Sum. List, LXVII, 6, 181—185,
Zagreb 1943;


Ustanovljenje drvnih gromada sastojina pomoću Laerovih skrižaljki oblikovisina


i oblikovinskih redova, Šum. List, LXVII, 7—8, 228—233, Zagreb 1943;
Švedski zavod za istraživanje drva, Gospodarstvo III, br. 231, 1943;
Hrast je najvrednije drvo naših šuma, Gospodarstvo III, br. 236, 1943;
Sume i šumska zemljišta, Gospodarstvo III, br. 143, 1943;
Pratioci hrastovih nizinskih šuma, Gospodarstvo III, br. 275, 1943;
Poljodjelstvo i šumarstvo, Gospodarstvo III, 1943;
Uzgajanje hrastovih šuma, Gospodarski list, Zagreb 1943;
Uzgajanje bukovih sastojina, Gospodarski list, Zagreb 1943;
Uzgajanje vrbovih i topolovih sastojina, Gospodarski list, Zagreb 1943;
Drveće brzog rasta, Gospodarstvo IV, br. 8, Zagreb 1944;
Gospodarsko značenje naših crnogoričnih šuma smreke i jele, Gospodarstvo IV.


br. 43, Zagreb 1944;
Racionalizacija rada u šumskom gospodarstvu, Gospodarstvo IV, Zagreb 1944;
Suma kao trajna zaštita poljodjelstva, Gospodarstvo IV, br. 87, Zagreb 1944;
Zadaća zavoda za šumarska istraživanja, Gospodarstvo IV, br. 224, Zagreb 1944;
Naše prirodne šumsko-gospođarske oblasti, Gospodarstvo IV, br. 224, Zagreb 1944;
Orasi i njihovo uzgajanje, Gospodarstvo IV, br. 55 Zagreb 1944;
Mogućnost proizvodnje celuloznog drveta u našim šumama (Die Möglichkeiten
der Faserholzerzeugung in Wäldern Kroatiens, Šum. List, LXVIII, 127—139, Zagreb
1944 (izvod na njemačkom);
Uzgajanje i koristi bagremovih šuma, Gospodarski list, Zagreb 1944;
Savremena razmatranja temeljnih šumsko-uređajnih problema (Osvrt na knjigu
Gustav Baadera: Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsführung und Betriebsplanung,
Frankfurt a/M, 1942), Šum. List, LXIX, 1—12, B0—96, Zagreb 1944;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Pojava štetnih insekata u šumama NRH, Sum. List, LXX, 7—9, 108—110, Zagreb
1946;
Sušenje slavonskih hrastika, Gospodarski list, br. 2, Zagreb 1946;
Čuvanje naših šuma od požara, Gospodarski list, br. 17—18, Zagreb 1946;
Gubar glavonja i zlatokraj, Gospodarski list, br. 20, Zagreb 1946;
Uzgajanje šuma, Šumarski priručnik I, Zagreb 1946;
Zaštita šuma, Šumarski priručnik II, Zagreb 1946;
Proizvodi šume za prehranu stoke, Šumarski priručnik II, Zagreb 1946;
Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću
DDT preparata, Sum. List, LXXI, 9, 297—298, Zagreb 1947;
Šumsko-zaštitne mjere u posavskim i donjopodravskim hrastovim šumama, Šum.
List LXXII, 5—6, 168—171, Zagreb 1948;
Koji su uzroci sušenja hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma, Šum. List,
LXXII, 4, 105—113, Zagreb 1948;
Primjena kemijskih metoda kod uništavanja potkornjaka, Šum. List, LXXII,
9—10 319—322, Zagreb 1948;


Referat podnesen dne 20. IX 1949. Jugoslavenskoj akademiji o ograničenju i
izdvajanju Nacionalnog parka Plitvičkih jezera i okolnih šuma. Izvještaj o sadanjem
stanju šuma na tom teritoriju i prijedlog o mjerama koje valja poduzeti, da se stanje
popravi i Nacionalni park očuva;


Klimaske okolnosti i gradacija gubara u razdoblju od 1942. do 1948. Institut za
šumarska istraživanja Min. šum. NRH. u knjizi: Masovna pojava i suzbijanje gubara,
Zagreb 1949;


Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih i donjopodravskih
nizinskih šuma, Institut za šumarska istraživanja Min. šum. NRH, Zagreb 1948,
(habilitacijski rad);


S bufalo-turbinom protiv smrekova potkornjaka. Prikaz članka H. Hufnagela:
Mit der Buffaloturbine gegen den Fichtenborkenkäfer Ips typographus, Allg. Forst


u. Holzw. Ztg, 304, 1949, Zeleni Bilten, Beograd 1950;
Područje masovnih kolebanja ariševa savijača u Austriji od 1858. do 1948, Prikaz
članka Kurir Antuna: Massenwechselgebiete des Lärchen Wicklers Semasia diniana
Gn. in Österreich von 1858—1948, Allg. Forst- u. Jagdztg., 1—2, Zeleni Bilten.
Beograd 1950;
Pet godina iskustva o suzbijanju hrušteva. Prikaz članka R. Wiesmanna i R.
Gassera u listu Z. Pfl. Krankh., Stuttgart 1950, Heft 3—4, Sum. List, LXXIV, 11,
513—514, Zagreb 1950;
Utjecaj insekticida na pčele. Prikaz članka E. Leppika u listu Z. Pfl. Krankh.
Stuttgart 1950, Heft 1—2, Sum. List, LXXIV, 11, 514—515, Zagreb 1950;
Borba protiv smrekova rnoljca. Prikaz članka C. Frank Brockmanna: War on
the Budworm, Amer. Forests. Washington 1950, vol. 56, no. 9, Zeleni Bilten, Beograd
1951;
Razvitak mjerila za opasnost od požara. Prikaz članka Rl. Peffera: Evolution of
the Fire Danger, Amer. Forests, Washington, April 1950, vol. 56, no.4, Zeleni Bilten,
Beograd 1951;
Propaganda za zaštitu šuma od požara. Prikaz članka Robson Blacka: Blueprint
for Fire Prevention, Amer. Forests, Washington July 1950, vol. 56, no. 7, Zeleni
Bilten, Beograd 1951;
Kovačević Željko: Primijenjena entomologija, I knjiga, opći dio, Zagreb 1950
(recenzija), Sum. List, LXXV, 1—2, 99—100, Zagreb 1951;
Borba protiv sušenja brijestova (Control of the drying up of elm), Šum. List,
LXXVI, 8, 326—335, Zagreb 1952, (izvod na engleskom);
Leibundgut H.: Biološka i gospodarska gledišta u švicarskom uzgajanju šuma
(Biologische u. wirtschaftliche Gesichtspunkte im schweizerischen Waldbau, Allg.
Forstztg., Wien 1950, Nr. 19/20 u. 21/22), Sum. List, LXXV, 3—4, 176—177, Zagreb
1951;
Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova (Les causes du deperissement epidemique
des ormes), Glasnik za šumske pokuse, knj. X, 105—197, Zagreb 1952;


476
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Motorni zamagljivati u službi zaštite šuma, Šum. List, LXXV, 8—10, 347—348,
Zagreb 1951;
Čuvajmo naše parkove, Riječki list, Rijeka 1953;
O sriježi iii golomrazici (W. Lantelme: Der Barfrost, Forstwiss Cbl., Berlin 1951).
Sum. List, LXXVIII, 2—3, 117—120, Zagreb 1954;
Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša (A contribution to the
history of our denuded Karst), Sum. List, LXXVIII, 4, 166—174, Zagreb 1954;


Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze (Biotic factors of the edaphic
layre of forest biocoenosis), Sum. List, LXXVIII, 5—6, 236—243, Zagreb 1954, (izvod
na engleskom);


H. Jordan: Ertragsrückgang und Bodenentartung infolge Grundwasserabsenkung,
Forstwiss. Cbl., 1951, (prikaz), Sum. List, 5—6, 285—286, Zagreb 1954;
Utjecaj šume na zdravlje čovjeka, Novi list, Rijeka 1954;
Stanje bukovih sastojina na Učki (Der Zustand der Buchenbestände im Gebirge


Učka), Sum. List, LXXIX, 11—12, 579—587, Zagreb 1955, (izvod na njemačkom);
Deset godina pošumljavanja i melioracija u NRH, Šum. List LXXIX, 11—12,
436—440, Zagreb 1955;


Problematika Poljoprivređno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Problems
of the Agricultural and Forestry Faculty of Zagreb University, Sveuč. vjesnik,
Zagreb 1955;


Gubar ponovo ugrožava naše šume, Sum. List, LXXX, 7—8, 220—225, Zagreb
1956;
Iz historije gospodarenja sa šumama na Fruškoj Gori, Šum. List, LXXX, 3—4,
125—130, Zagreb 1956, (izvod na engleskom);
Dioba Poljoprivređno-šumarskog fakulteta (Division of the Agricultural and
Forestry Faculty), Sveuč. vjesnik, Zagreb 1957;
Cermak K. i dr Lesnicky a myslivecky atlas (prikaz), Sum. List, LXXXI, 1—2,
57—58, Zagreb 1957;


Još jedan uspjeh u biološkoj borbi protiv štetnika. Prikaz članka A. Steinhausa:
Living Insecticides, odštampanoga u Scientific American no. 8, 1956, Šum. List,
LXXXII, 7—9, 311—313, Zagreb 1958;


Kovačević Ž.: Primijenjena entomologija, III knj. Šumski štetnici (recenzija).
Šum. List, LXXXII, 11—12, 450—451, Zagreb 1958;


Utjecaj promjene vodnog režima na zdravstveno stanje šuma (The offect of the
change of the water regime on the healt condition of forests), Prvo jugosl. savjetovanje
o zaštiti šuma, Zagreb 1960;


Ekstremna klimatska stanja i sušenje bukovih sastojina na Učki od 1947—1953.
(Extreme climatic conditions and the dying away ob Beech stands on Mount Učka
in 1947—1953), Glasnik za šumske pokuse, knj. XIV, Zagreb 1960, (u štampi);


Korovi, Šum. enciklopedija, I knj. 766—768, Zagreb 1059;
Dengler Alfred, biografija, Šum. enciklopedija, I knj., 202, Zagreb 1959;
Biotski faktori u šumskoj biocenozi (Biotic factors in forest biocoenosis), Sum.


enciklopedija, I knj., 68—70, Zagreb 1959;
Klima (Climate), Šum. enciklopedija, I knj., 739, Zagreb 1959;
Škorić Vladimir, biografija, Šum. enciklopedija, II knj., 525, Zagreb 1963;
Kovačević Željko, biografija, Šum. enciklopedija, II knj., 12, Zagreb 1963;
Joachin Krahl-Urban: Die Eichen, Verlag P. Parey Hamburg, Berlin 1959; Sum.


List, 1960;
Požar (Forest fires), Šum. enciklopedija, II knj., 294—296, Zagreb 1963;
Sušenje šuma (Dying away of forests), Šum. enciklopedija, II knj., 508—510,


Zagreb 1963;
Stete od ekstrem, temperatura (Temperatures), Sum. enciklopedija, II knj., 647 —


—648, Zagreb 1963;
Metode zaštite š. od vjetra, Šum. enciklopedija, II knj. 710—711, Zagreb 1963;
Stete od vode, Šum. enciklopedija, II knj., 710—711, Zagreb 1963;
Zaštita šuma (Forest protection), Šum. enciklopedija, II knj., 742—743, Zagreb


1963;
Osnovi šumarstva — udžbenik. (Fundamentals of forestry — a textbook). Izdanje
Sveučilišta, Zagreb, 1962, 251 str.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Zaštita šuma — udžbenik. (Forest protection — u textbook). Izdanje Sveučilišta,
Zagreb, 1965., str. 350.
Uloga klime u sušenju šuma. (Role of climate in dying away of forest). Glasn.
šum. Fak., Beograd, vol. 28, 1965, str. 67—87.


Primjena otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i njihov utjecaj na prirodne
biocenoze, ljude i životinje. (Application of toxic chemicals in forest protection
and their effects on natural coenoses). Šum. List, 5/6, 1986, str. 265—280.


Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru. (Cultivation of resistant
Norway Spruce stands in the Gorski Kotar region). Sum. List, 11/12, 1966, str.
533—538.


Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1966. (State of forest nurseries in
the SR of Croatia in 1966.). Sum. List, 7/8, 1987, str. 269—283.
Naučno istraživačke studije o sušenju hrastika. (Scientific studies on the dying
away of Oak stands). Sum. List, 3/4, 1968, str. 122—142.
Zašto izumiru brijestovi? (Why the dying away of Elms?). Priroda, 9, Zagreb
1968, str. 267—274;
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1987. i 1968. (State of forest
nurseries in the SR of Croatia in 1987 and 1968.). Sum. List, 7/8, 1969, str. 258—269.
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1969., 1970. i 1971. (u štampi).


Problem zaštite šuma od požara u SU Hrvatskoj. (Problem of forest fire protection
in the SR Croatia). Šumarski simpozij prigodom 300-godišnjice Sveučilišta te
50-godišnjiee šumarske fakultetske nauke u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb,
1971.


Utjecaj melioracija na zdravstveno stanje posavskih šuma. Savjetovanje o Posavini,
knj. III, str. 363, Zagreb, 1971.
Nauka o zaštiti šuma, knjiga predana u štampu, Zagreb, 1972.
Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj, Šum. List, 3—4, Zagreb 1970.
Utjecaj promjena u intenzitetu sunčane radijacije na žive organizme. Priroda
br. 1, Zagreb, 1970.


D. Kl.