DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Dr. Dušan Oreščanin: Geografija
šumske privrede I i II knjiga.


Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika,
SR Srbije, Beograd 1968. i 1972. godine.
Obje knjige imaju 790 stranica, osim
predgovora i uvoda, obuhvaćaju
5 glava odnosno 26 poglavlja. Publikacije
su ilustrirane sa 183 fotografije,
više karata diagrama i tabela.


Geografija šumske privrede sastavni
je dio ekonomske geografije, u koju
sa ekonomsko geografskog gledišta,
spadaju šumarstvo, industrija za preradu
drveta, potrošnja i trgovina proizvodima
šumarstva i industrije za preradu
drveta


Geografija šumske privrede koristi
podatke koje daje ekonomska regionalna
geografija svijeta, koji su korišteni
i u ovim publikacijama, kao što
su osnovne geografske karakteristike,
struktura privrede, uključujući i poljoprivredu,
broj stanovništva i uvjete
transporta. Oni se biraju tako da za
određenu regiju ili zemlju istaknu značaj
šumske privrede i prikažu je u zavisnosti
i uzajamnim odnosima sa ostalim
privrednim granama.


Tako je u ovim, kod nas jedinstvenim,
publikacijama sažeto i jegrovito
u sklopu općih podataka o osnovnim
geografskim karakteristikama, strukturi
privrede, broju stanovnika i uvjeta
transporta, za gotovo SVE ZEMLJE
SVIJETA POJEDINAČNO, u njima prikazan:


1.
Šumski fond i njegove karakteristike
Regioni, tipovi, površina šuma i njihova
struktura, drvna masa i struktura
po vrsti drveća, prirast po ha, opseg,
kao i mogućnosti pošumljavanja i dr.


2.
Organizacija šumarske službe
Šumarska politika, vertikalna i horizontalna
organizacija šumarstva i zakonodavstvo.


3.
Školstvo i naučno-istraživačka služba
Vrste škola za određena zvanja, uslovi
i trajanje školovanja; broj, naziv i
sadržaj rada instituta za istraživanje i
organizacija istraživačke službe.


4. Drvna
industrija i industrija celuloze
i papira
Prikaz razvoja i sadašnjeg stanja industrije
za preradu drveta, broj i klasifikacija
kapaciteta, veličina proizvodnje
po važnijim sortimentima za posljednjih
nekoliko godina i dr.


5. Vanjska trgovina
Prikaz kretanja izvoza i uvoza po
sortimentima posljednjih godina i njihova
bilansa, izvoznici, regije izvoza i
uvoza. Vrijednost i vrste sporednih
proizvoda u izvozu i uvozu.


Na kraju dat je spisak glavnih komercijalnih
vrsta drveća u svijetu sa
njihovim botaničkim imenom, odgovarajućim
engleskim ili alternativnim nazivom
i naznakom područja gdje uspjevaju.


Prva knjiga obuhvaća geografiju
šumske privrede zemalja umjerenog
područja sjeverne hemisfere, a druga
zemlje Latinske Amerike, Afrike, Azije
i Pacifičku regiju.


Ove publikacije umogućile su da se
na vrlo pristupačan način upozna sa
šumskom privredom, industrijom za
preradu drveta i trgovinom njihovih
proizvoda i njihovim ulogama u privredi
u gotovo svim zemljama svijeta.


Knjige su od interesa i značaja za
stručnjake i studente šumarstva i drvne
industrije. Knežević Ilija,


dipl. ing. šum. i oecc.