DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Domaća stručna literatura


Milorad Jovančević: Horologija
šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom
kraju.


»Horologija šumskog drveća i grmlja
u Dubrovačkom kraju« dra M. Jovančevića1)
za sada je jedinstven primjer
inventure dendroflore jednog dijela
našeg Primorskog područja. Prikazi
dendroflore otoka Brača i zapadnog
dijela otoka Mljeta dra Anića i
dra Petračića2) omogućuju uvid u sastav
dendroflore odnosnih područja
na osnovu podataka dobivenih uz linije
kretanja ili, možemo reći, metodom
pruga. Jovančevića Horologija je
međutim potpuna kvalitetna (nalazišta
pojedinih vrsta), a djelomično i
kvantitetna (zastupljenost pojedine
vrste na nekim nalazištima), inventarizacija
dendroflornih elemenata metodom
totalne inventarizacije istraženog
područja — Dubrovačkog kraja.


Ovom Horologijom pokriveno je područje
poluotoka Pelješca te dio Dalmacije
između rijeke Neretve na zapadu
do Sutorina na istoku odnosno
kopneni dio bivše Dubrovačke Republike,
kojeg je autor, u skladu s narodnom
terminologijom, nazvao »du


1) Milorad Jovančević: Horologija
šumskog drveća i grmlja u
Dubrovačkom kraju, izdanje Jugoslavenske
Akademije znanosti i umjetnosti
kao 4. svezak Anala za šumarstvo,
Zagreb 1972. godine; 204 str. teksta, literature
i indeksa.


2) A n i ć M.: Dendroflora otoka Brača,
Glasnik za šumske pokuse, knj. 8,
Zagreb 1942;


Ani ć M.: Dendrogeografski odnosi
otoka Mjeta, ibid.;


Petračić A.: Šumski i dendrogeografski
odnosi na otoku Braču,
ibid.


brovačkim krajem«. Širina područja
poklapa se, kako u Uvodu navodi autor,
s dubinom obilnijeg širenja vazdazelenog
drveća i grmlja odnosno uglavnom
do linije dalmatinsko-hercegovačko-
crnogorske granice, ali mjestimično
i preko te granice. Vegetacijski
to je prelazno područje između šume
hrasta crnike i šume hrasta medunca.


Horološke podatke, tj. podatke o horizontalnom
i vertikalnom rasprostranjenju
pojedinih vrsta, autor nerijetko
dopunjuje s podacima o uvjetima
stanica, o uzrastu (dimenzijama) pojedinih
stabala ili stanja sastojina, a
kod borovih sastojina i o tome, da li
su prirodne ili antropogene (nastale
ručnim pošumljavanjem). Što više, u
ovom radu nalazimo i podatke o neuspjelim
pošumljavanjima ne samo po
pismenim dokumentima, nego po izjavama
suvremenika — neposrednih
svjedoka takvih pošumljavanja ili na
osnovu usmene predaje budući da se
s pošumljavanjima započelo krajem
prošloga stoljeća. Time su, u posljednji
čas, spašeni podaci toliko potrebni
za povijest pošumljavanja na našem
Kraškom području.


Cjelinu Dubrovačkog kraja autor je
podijelio u 6 područja, a 5 područja
još i na po dva »predjela«. To su:


I Pelješko područje (sa sjeverozapadnim
i jugoistočnim predjelima);
II Neretvansko područje (s obalnim
i brdskim predjelima);


III Donjohercegovačko područje (s
primorskim i unutrašnjim predjelima;)


IV Dubrovačko primorje (podjeljeno
na Stonsko i na Slansko primorje);


V Dubrovačka okolica, i


VI Konavli (s predjelima Donji Konavli
i Gornji Konavli).