DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 81     <-- 81 -->        PDF

OBAVIJESTI


Komisija za borbu protiv korova Jugoslavenskog poljoprivredno-šumarskog
centra, Akademija nauka i umjetnosti BiH i Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
organizuju 21. i 22. juna 1973. u Sarajevu.


JUGOSLAVENSKI SIMPOZIUM O BORBI PROTIV KOROVA
U BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA


na kojem se očekuje učešće velikog broja jugoslavenskih i inozemnih stručnjaka
i naučnih radnika. Na simpozijumu će se tretirati slijedeća problematika:


1. Ekonomski značajne vrste korova brdsko-planinskog područja, posebno
drvenasti i otrovni korovi.
2.
Biologija važnijih korova brdsko-planinskih područja.
3.
Biljne zajednice korova poljoprivrednih i šumskih površina brdsko-planinskih
područja (livade, pašnjaci, oranice, voćnjaci, šume, šumski rasadnici
i dr.).
4.
Borba protiv značajnijih korova brdsko-planinskih područja (preventivne
mjere, meliraciono- tehnički zahvati, primjena herbicida itd.).
5.
Borba protiv korova u šumama i šumskim rasadnicima.
6.
Podizanje i obnova travnjaka u svjetlosti herbicida.
Učešće na simpozijumu, sa ili bez referata, treba prijaviti do 15. 12. 1972.
do kojeg vremena treba poslati i rezime referata. Kompletne referate (u 2
primjerka) treba dostaviti do 1. 2. 1973, jer se očekuje da će svi prihvaćeni
radovi biti štampani do početka simpozijuma. Referati treba da imaju uobičajenu
strukturu naučnog rada (uvod, materijal i metod rada, rezultati ispitivanja,
diskusija, zaključci, popis literature, rezime na jednom svjetskom jeziku).
Ukoliko referent ne može dati rezime na stranom jeziku, organizacioni
odbor će se pobrinuti da to uradi za njega. Svaki učesnik dobiće prije početka
simpozijuma komplet štampanih referata. Za pokriće organizacionih troškova
svi učesnici treba da do početka simpozijuma uplate kotizaciju u iznosu
od 200 dinara. Poslije podnošenja prijava učesnici će dobiti detaljan program
simpozijuma i ostala potrebna obavještenja.
Prijave za učešće i referate treba, do označenog roka, poslati na adresu:
Poljoprivredni fakultet (dr Taib Šarić) Sarajevo.


Sarajevo, 28. 9. 1972.
ORGANIZACIONI ODBOR