DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 76     <-- 76 -->        PDF

IZ STRANOG ŠUMARSTVA


ŠUMARSTVO U HARVARDU


I


Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu predložila me
kao svog kandidata za jednogodišnji studij (šk. god. 1971—72.) na Harvardskom
sveučilištu u SAD iz fundacije »Z 1 a t k o and Joyce Baloković«. Pokojni
Zlatko Baloković, rođeni Zagrebčanin, koji je živio i radio u SAD (bio
je jedan od najvećih violinista svijeta) i njegova supruga pokojna Joyce Baloković,
došli su na plemenitu ideju da kod Harvardskog sveučilišta osnuju
fundaciju iz koje će se stipendirati mladi stručnjaci iz Hrvatske, odnosno
Jugoslavije, iz bilo koje naučne oblasti u trajanju od jedne godine. Kandidate
za ovu stipendiju bira Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


Direktor Harvard Forest, prof, dr M. H. Zimmermann, prihvatio je da
Harvard Forest bude moj domaćin i savjetnik u radu za vrijeme mog boravka
u SAD. Ova naučno-pedagoška institucija je u sastavu Harvardskog
sveučilišta, posjeduje vlastite šume i nalazi se u centralnom dijelu savezne
države Massachusetts. Znatan dio terenske nastave iz više naučnih disciplina
(Biologija, Ekologija, Fiziologija, Geologija i dr.) održava se na ovim površinama.
Tako sam i ja jedan dio vremena proveo u Petersham-u kod Harvard
Forest, a ostatak u Cambridg-u na Sveučilištu.


Moj boravak na Harvard sveučilištu bio je od velike koristi za mene, zato
koristim ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su mi omogućili ovaj
boravak, u prvom redu Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti u
Zagrebu, zatim Upravi Harvard Forest-a koja je prihvatila da bude moj savjetnik
i konačno Jugoslavenskom institutu za četinjače u Jastrebarskom
koji mi je omogućio da budem odsutan s radnog mjesta godinu dana.


II


Interes za šumu i šumsko drveće javlja se na Harvardskom sveučilištu
početkom 19. stoljeća. Međutim, sve do 1892. god., kada je osnovan Arnold
Arboretum u Bostonu, nije bilo naučnog prilaza ovoj problematici. Redovna
šumarska nastava počima 1903. god., samo tri godine iza osnivanja prvih
šumarskih fakulteta u SAD (Yale i Cornwall). Do 1907. god. predavanja su
se održavala u okviru nastavnog programa Lawrence Scientific School, a od
1907. god. u okviru nastavnog programa Graduate School of Applied Science,
od kada postoji i mogućnost stjecanja stupnja magistra šumarskih nauka.
Iste godine Sveučilištu je pripojeno oko 815 ha šume za nastavne i istraživačke
potrebe. U okviru Sveučilišta 1912. godine bio je osnovan i šumarski fakultet,
ali je već 1914. g. zatvoren. Ovo je, zapravo, bio i kraj redovne šumarske
nastave na Harvardu i početak intenzivnijeg rada na istraživačkom
planu.