DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Premda ne postoji jasna definicija »direktnog kontakta s prirodom«
s odgojno-obrazovnlm ciljem, takvi kontakti imaju veliku vrijednost ako se
njihova organizacija pažljivo planira, pa preporučujemo:


d) da IUCN prouči način provođenja d organizac ju »direktnog kontakta s
prirodom« s odgojnim ciljevima.
Osim toga preporučujemo:
e) da se ograničii pristup nekim područjima od posebne ekološke vrjednosti
i značaja ili slabe ekološke ravnoteže,


f) da se ispitaju mogućnosti sudjelovanja učenika u takvim projektima kao
što su gradnja ceste, obnavljanje star h gradskih četvrti, izgradnja rekreacionih
površina.


7. Koordinacija na nacionalnom nivou
a) da se na nacionalnom nivou, tamo gdje ih još nema, osnuju:
1) cente za informacije i istraživanje sred´ne, s ciljem stimuliranja aktivnosti
centara koji se bave problematikom korištenja i očuvanje sredine;
s ciljem financijskog pomaganja li (´ li) pcduz´manja istraživanja u vezi
s problemima čovjekove sredine; radi koordinac´je informiranja i osiguravanja
bazičnih podataka za donošenje odluka; radi poticanja ´integriranih
proučavanja sredine;
2) da se izgradi odgovarajuća struktura koja će funkcionirat?, između takvog
centra i institucije koje obavljaju posao, li djelovati na proces
donošenja odluka,
h) da vlade osiguraju konzultacije s interdisc:plinarni´m grupama stručnjaka
koje rade na području korištenja sredine, kao i da koriste mi´.šljenje akademika
i drugih eksperata za pitanja čovjekove sredine, i da više pažnje
obraćaju intervencijama grupa ili udruženja koji se bave poboljšanjem
čovjekove sredine.


Opaska: Kompletni izvještaji radnih grupa o oviim temama sadrže sheme,
dijagrame, tabele li razne druge podatke vrlo važne za praktičnu primjenu
nekih od ovih preporuka. U Dm materijal´ma ima i nekih preporuka koje
zbog pomanjkanja prostora nisu ovdje mogle biti navedene-
Završni izvještaj Evropske radne konferencije o obrazovanju za zaštitu životnog
okoFša (iz 1971. g.) može se zatražiti od IUCN Sekretariijata, 1110
Morges, Švicarska.


Materijali s Konferencije bit će štampani u toku gocjine, i mogu se tražiti


od IUCN Sekretarijata.
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 1110
Morges, Switzerland


Conclusions of the EUROPEAN WORKING CONFERANCE ON ENVIRONMENTAL
CONSERVATION EDUCATION, Ruschlikon, near Zürich, Switzerland,
15-18 December 1971