DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

b) vladi´ni i razni lokalni fondovi trebali bi imati posebna sredstva rezervirana
za razne aktivnosti u vezi s očuvanjem prirode, kako bi se grupe mladih
osnovane u tu svrhu mogle razvijat´:,


c) vlasti bi morale pojedincima omogućiti da se stave na raspolaganje svojoj
užoj lokalnoj zajednici i da rade na području očuvanja sredine, kao alternativu
obaveznoj vojnoj obuci,


d) da se hitno sazove evropska konferencija o metodologiji izvanškolsk´h
aktivnosti na području očuvanja sredine,


e) da evropske vlade dadu doprinos jednom međuvladinom fondu za financiranje
omladinskih aktivnosti na području očuvanja prirode — na evropskom
nivou; fondom bi upravljao Evropski savjet i Savjet za međusobnu ekonomsku
pomoć (Council on Mutual Economic Asästence — CMEA).


Smatramo isto tako da Internacionalna omladinska federacija za proučavanje
čovjekove sredine (IYF), i organizacije u nju uključene, ´igraju istaknutu
ulogu u organizaciji (izvanškolskih aktivnosti omladine na području
očuvanja i proučavanja sredine, pa preporučujemo — da bi se aktivnost te
organizacije i dalje razvijala i dosegla širi krug mladih — da:


f) vlade i organizacije za očuvanje sredine pronađu sredstva da joj financijski
pomognu.


6. Prostor i oprema za aktivnosti na slobodnom prostoru
Aktivnosti u slobodnom prostoru mogu bitno utjecati na obrazovanje i
odgoj na području očuvanja sredine. Vrlo je važno da svako dijete dođe u
direktan kontakt sa svojom sredinom- Zato preporučujemo:


a) da se osiguraju mogućnosti da svaki učenik direktno proučava sredinu u
kojoj živi, izvan školskih zgrada. To znači: 1) omogućiti da provedu izvan
školske zgrade period od nekoliko sati do duljeg boravka, 2) lokaciju, prijevoz
i opremu, potrebne za obrazovanje u slobodnom prostoru, 1) osposobljen
kadar za organizaciju i upravljanje takvim složenim poslom. Ni
jednom učeniku ne bi smjelo biti uskraćeno korištenje tih prostora,
opreme itd. nedostatka financijsk´h sredstava-


Znamo da boravak i odgojno-obrazovne aktivnosti u slobodnom prostoru
izazivaju posebne probleme u vezi s tehnikom rada, odgovornošću itd., što ne
susrećemo u situacijama školske nastave; zbog toga preporučujemo:


b) da vlasti zaposle osobe s punim radnim vremenom koje će savjetovati
nastavnike, koordinirati i pomoći u organizaciji odgoja i obrazovanje u
slobodnom prostoru; da osiguraju doškolovanje nastavnika i drugih u tehnikama
i metodama terenske nastave, a da na internacionalnom planu IUCN
povede istraživački projekt za ispitivanje i vrednovanje tehnika i metoda
terenske nastave.


Osim toga preporučujemo:
c) da svaka škola ima u svojoj neposrednoj blizini odgovarajuća područja
(prostore) za proučavanje prirode i da se ti prostori predvide kod planiranja
izgradnje novih škola; da obrazovni stručnjaci nastoje uspostaviti suradnju
u nastavne svrhe sa svim zainteresiranim za korištenje sredine, gradske i
seoske, i da se vlasti odgovorne za planiranje i razvoj gradova i sela potiču
da vode računa kod izrade planova i projekata o aspektima terenskog
obrazovanja i odgoja za zaštitu sredine.


386