DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

POSEBNE PREPORUKE KONFERENCIJE


1. Osnovno i srednje školstvo
a) da se svoj djeci u dječjem vrtićima i osnovni školama omogući kontakt s
biljkama, životinjama i ljudima s kojima dijele životnu sredinu,
b) posebnu pažnju treba posvetiti proučavanju urbane sredine i, kad je to
moguće, zajedno s upoznavanjem biljaka i životinja,
c) u toku školovanja nastavnika za predškolsko i osnovno obrazovanje treba
posvetiti: obrazovanju u vezi s čovjekovom sredinom posebnu pažnju, kao
i biologiji i načinima korištenja u te svrhe školskih terena, parkova i
mjesta u kojem se školska zgrada nalazi,
d) svim učenicima II stupnja školovanja (12-18 godina) treba omogućiti da
rade na postizavanju društvenih i naučnih ciljeva obuhvaćenih u IUCN
Foresta definiciji obrazovanja za zaštitu sredine, iznesenoj u materijalima
Konferencije. Metode za postizavanje tih ciljeva treba da budu u skladu
sa strukturom školstva u svakoj zemlji.


2.
Obrazovanje nastavnika
OSito je da je obrazovanje nastavnika jedan od najznačajnijiih aspekata
u razvijanju programa obrazovanja za očuvanje sredine, pa preporučujemo:
a) da školovanje nastavnika obuhvati bitna i osnovna znanja o ekološkim
faktorima i adekvatne sociološke spoznaje i njene veze s ljudskom ekologijom.,
b) treba kod nastavnika razviti osjetljivost na probleme sredine da bi mogli
kod učenl.ka izazvati odgovorni stav prema problemima čovjekove sredine,
c) zaštitu sredine treba smatrati bitnim dijelom obrazovanja nastavnika —
na redovito obrazovanje budućih nastavnika treba da se nastavlja obrazovanje
već zaposlenih nastavnika,


d) budući da se u obrazovanju nastavnika za zaštitu sredine koriste mnoge
metode i tehnike, svi budući nastavnici treba da se osposobe za korištenje
raznih pedagoških metoda, uključivši one u vezi s interdisciplinarnim
pristupima i grupnom nastavom,


e) treba
osnovati na nacionalnom i internacionalnom nivou »banke« razmjenu
informaaija, nastavnih pomagala i ostalog nastavnog materijala.


3.
Obrazovanje ostalog obrazovnog osoblja
a) da
^e mladi ljudi aktivno uključe putem organiziranih grupa u rješavanje
problema čovjekove sredine, i da te grupe imaju posebno osposobljene
rukovodioce koji će osigurati njihovu efikasnost,


b) hitno treba organizirati specijalne tečajeve za omlOdinske rukovodioce,
»animatore« i druge neslužbene odgajatelje koji; sudjeluju u izvanškolskim
aktivnostima obrazovnog karaktera,


c) da IUCN organlizira kao projekt jedan internacionalni tečaj u 1973. g. za
osoblje odgovorno za obrazovanje omladinskih rukovodilaca i za neslužbeno
obrazovno^ osoblje,


d) da internacionalne organizadije odobre stipend;je za razmjenu omladinskih
rukovodilaca i obrazovnog osoblja koje radi izvan školskog sPstema. Ta
razmjena mora biti direktno povezana sa sudjelovanjem u problematici
čovjekove sredine.


384