DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Složili smo se da:
— ovo obrazovanje treba u odgovarajućom obJ ku uvesti na svim nivoima
školovan] a,
— omladinu i odrasle treba, izvan škole, obuhvatiti nekim praktičnim aktivnostima
zaštite prirode,
— osigurati doškolovanje nastavnika i ostalih zainteresiranih za opće i
´izvanškolsko obrazovanje na tom području, kao što su rukovodioci omladinskih
organizacija,
— obrazovati razne stručnjake koji su na neki način vezanli za problem
sredine, kao što su državnici, osoblje uprave, planeri, arhitekti, inženjeri,


— tehnolo´zi,
— obrazovati stanovništvo u najširem smislu riječi, korištenjem sredstava,
masovnog komuniciranja i drugih metoda
Da bi se postigli najbolji rezultat´, svaka bi zemlja morala razviti obuhvatan
program obrazovanja za očuvanje sredine za sve sektore društva,
imajući u vidu svoje kulturne, društveno-ekonomske i bio-fiziičke uvjete.
Kod uvođenja takvog programa treba posebnu pažnju obratiti na ovo:
— obrazovanje za zaštitu sredine treba biti integralni dio kompleksnih
mjera koje se sada poduzimaju u vezi s korištenjem i očuvanjem prirodnih
izvora,cilj je takvog obrazovanja da izazove svijest o odgovornosti pojedinaca
i društva u cjelini za očuvanje sredine,

treba razmotriti zakonske mjere koje bi obavezale obrazovne institucije
da uvedu ili prošire programe iz obrazovanja za zaštitu sredine.
Ovo je obrazovanje u prvom redu interna stvar neke zemlje, ali je istovremeno
važna internacionalna aktivnost, jer budućnost Zemlje ovisi o
pravilnom stavu čovječanstva prema prirodnoj sredini; društveni ^napredak
nacija, njihova suradnja i mir na Zejmlji mogući su samo, ako je sredina
u kojoj čovjek živi pogodna u materijalnom, estetskom i kulturnom smislu.
Zbog toga smatramo vrlo važnim UNESCO-v program »Čovjek i biosfera«,
i mislimo da istraživanja na području obrazovanja za zaštitu sredine treba
uključit´ u taj internacionalni program.


U praksi internacionalna suradnja na području tog obrazovanja znači:
razmjena informacija i programa, daljnji razvoj postojećih aktivnosti,
konferencije i sastanci, organizacija međunarodnih tečajeva za učenike, studente
i mlade stručnjake, seminari za stručnjake različitih profila, priprema
; izdavanje internacionalnih knjiga, knjižica, časopisa i nastavnih pomagala,
kao i drugi korisni oblici suradnje.


Važnu ulogu u interncionalnim aktivnostima na tom području igra i
igrat će Internacionalna unija za očuvanje prirode i prirodnih izvora, koja je
u suradnji s UNESCO-m izdala udžbenike, nastavna pomagala, organizirala
konferencije i seminare i širila informacije, pa preporučujemo da se sve poduzme
kako bi Unija ojačala.


Predlažemo da Konferencija UN-a o čovjekovoj sredini_ u Stockholmu
1972. g. dade poticaj u tom smislu i da opet razmotri preporuke koje su
UN donijeli 1962. g. u svojoj rezoluciji »Ekonomski razvoj i očuvanje prirode«.


383