DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 6     <-- 6 -->        PDF

zajednice crnoga graba (Seslerio-Ostryetum Ht et H-ić) i hrvatske bukove šume
(Fagetum croticum Ht.). Tu kontaktnu zonu čini subasocijacija primorske
šume bukve (Fagetum croat. seslerietosum Ht.). Njezin prijelazni značaj u florističkom
i ekološkom pogledu očituje se učešćem šašike (Sesleria autumnalis),
javora gluhača (Acer obtusatum), mukinje (Viburnum lantana) i drugih biljaka.


Tla su smeđa na vapnencu. Humozna su do jako humozna. Kvaliteta humusa
dosta varira. Tlo je nedovoljno i slabo opskrbljeno fosforom i srednje
kalcijem.


Na području predjela Ramino korito mogu se izdvojiti sve razvojne faze
prašume. U zadatak naših istraživanja nije ulazilo izdvajanje tih faza i taj rad
nismo obavili iako bi bio od posebnog naučnog i stručnog značenja.


Mi smo pažnju poklonili samo optimalnoj fazi i u njoj smo osnovali 4 primjerne
plohe, veličine svaka od 1 ha. Osnovni podaci s tih ploha prikazani su
u tabeli 2.


Osnovni podaci s primjernih ploha
Tabela 2
Šumarija Gospić


Gospodarska jedinica
Ramino korito — Šugarska duliba


Odjel
12 10,13 13 14,15


Broj primjerne plohe
LIII LIV LV LVI


Nadmorska visina u m
780 790 740 760


Ekspozicija
O N NO N


Inklinacija u stupnjevima
15 10 20 15


Broj stabala na hektaru
jela 4 8


bukva 524 688 371 378


javor
19 9


ukupno 524 707 375 395


Temeljnica na hektaru u ma
jela 0.03 0.31


bukva 49.05 46.94 45.68 47.19
javor 2.15 2.05
ukupno 49.05 49.09 45.71 49.55


Drvna masa na hektaru u m´
jela 3.39


bukva 635.46 486.91 635.08 654.89


javor 25.65 32.07


ukupno 635.46 512.56 635.08 690.35


Prsni promjer srednjeg stabla u cm
jela 9.7 22.9
bukva 34.5 29.5 39.6 39.9
javor 38.0 53.8
prosjek 34.5 29.7 39.4 39.9


Visina srednjeg stabla u m
bukva 25.9 19.9 26.1 26.1


Bonitet (prema Šurić-Pranjić)
bukva II/III III/IV II/III II/III


Omjer smjese prema broju stabala
jela 1 2


bukva 100 97 99 95
javor — 3 — 3