DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Tab. 3


DMHA MASA SASTOJME — BE3TAWESMASSE


Debljinsfci sfepen,cm


7,5 12,5 17,6 22,5 27,5 32,6 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5


Durc/>messersfufen,cm


JELA 2,40 3,01 396 4,18 3,96 4,16 4,47 8,12 7,98 ŽOtf 25,0815,0923,8820,91 48,06


rAA/A/E


MV/JA MASA


BI/MVA


HOLZffASSL, BOCHE 1,24 2,94 5,70 12,0014,2019,6228,(2 37,0626,0136,8022,9522,SS33>8023ß8 18,58
my/>a


l/MO/WO


3,64 5,95 9,66 16,1818,1623,7833,0945,1833,9957,0248/1337,6557,68 44,7p 66,6$


PosfofaA učečća


Öu&ve i jele u debljin


s-Jbim sfepenima


0,3 0,5 0,9 1,5 1.6 2,1 3,0 4,1 3,0 5,1 4,3 3,4 5,2 4,0 6,0


Prozenfuefler An feil


der ßuafe und Tanne


in Durchmessersfufen


Debl/ins&i sfepen.cm svmufwo


82,5 87,5 92,5 97,5 102,5107,5112,6117,5122,5127,5132,5137,5142,5


Durc/>messersfufen,cm IUSSESAHI


3EIA 36ß2 5/jO 57,1089,3270,0046,0533,2435,9058,0541,3044,10 -25,00 782,96


TAUME


DMS/A MASA


BOHfA


HOLZliASSL BUCHE 10,63 13,70 330,29
r»y/>a


UUUPA/O


46# 51,1070,8089,3270,0046ft5 33,2435,9058,0541,30WO -25,001.113,25


ZC/SAHHEt/


PosfofaA učešća


bn/bve i jele u debljin


s/um sfepenima


4,2 W 6,4 6,0 6,S 4,1 3,0 3,2 5,2 3,7 4,0 -2,3 100,0


Prozenfuefler An feil


der ßucfie und Tanne


in DurcAmessersfufen


ZAKLJUČAK


Provedenim je istraživanjima u prašumskom rezervatu »Čorkova uvala«
utvrđeno da ta prašuma u istraživanom području pripada skupu bukovo-jelovih
šuma Fagetum croaticum abietetosum Horvat.


Istražujući strukturu po broju stabala na bazi debljinskih stepeni na 3 pokusne
plohe izabrane po metodi slučajnosti, došlo se do zaključaka da u prašumi
»Corkova uvala« prevladava potpuno razvijena razvojna faza k optimalnoj
fazi ili uravnoteženom stanju.


Tab. 4
V/S/A/S S7~ABALA — &7A/YM/Ö#LH


Oebl/insAi sfepen,cm


7,5 12,5 17,5 Z2,5\ 27,5 32,5 375 42,6 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5


Đarcfimessersfufen, cm
"/ZMVMML JELA


TAVA/E 5,1 9,5 13,8 17,7 | 21,5 24,6! 27,3 29,7 31,8 33,8 35,6 37,2 38,7 4o,0


V/S/A/S, m
AOSHLGi./0/iL/iL.


Bt/MVA


W//L/V, m BVCHE 9,2 13,3 16,8 20,4 \235 26,2\28,6 30,7 32,3 33,6 34,6 35,2 35,5 35,8
\


Oeb(rinsii sfepen,cm


77,5 82,6 87,5 92,5 97,5 102,5107,5112,5117,51225 127,5132,5137,5142,5


Durc7>messersfufen, cm
/ZS>AWAUL JEL A


TA WE 41,3 42,5 43,6 44,5 45,2 45,8 46,3 46,7 47,0 47,1 472 47,2 47,3 47,3


WS/UL, m
AU$LL&.KMVL


Bt/MVA.


,mf/EV, m BOCHE 56,0 36,1 36,1