DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 44     <-- 44 -->        PDF

pada na jelu 282 a na bukvu 275. Rezultate tog snimanja kao i grafičke pri


kaze donosimo u tabeli 1 i slikama 2, 3 i 4. Analizirat ćemo sada dobivene po


datke izmjere odnosno snimanja.


Ako pođemo od shvaćanja Leibundguta (9) o evropskoj prašumi i njenoj


dinamici promjena, optimalna faza (koju bi mogli nazvati i faza uravnotežene


prašume), karakterizirana je izgledom i odlikama jednodobnih šuma (struktura,


sklop).


Optimalna faza jedne prašume (zajednice) je prema Leibundgutu (9) ka


rakterizirana malo promjenljivom strukturom, visokom drvnom zalihom, ma


lim sociološkim transformacijama i manjkom jednog stvarnog pomlađenja.


U optimalnoj fazi nalaze se uglavnom dva različita strukturna oblika, sastoji


na s jednim slojem i sastojina s dva sloja.


Postojeće optimalne faze prašuma u Jugoslaviji prikazane su u stručnoj


literaturi. Napominjemo, da je Miletić (10) u svojim istraživanjima našao tu


fazu i u čistim bukovim sastojinama karaktera prašume na području visokog


krša Velike Kapele i Risnjaka, u nadmorskim visinama iznad 1250 m, iako je


on tako ne naziva i ne proučava sa stajališta dinamike promjena.


Razmotrimo li snimljene podatke ukupnog broja stabala na pokusnoj plohi
I, to vidimo da krivulja distribucije broja stabala po debljinskim stepe n
i m a pokazuje prebornu strukturu te da se ta sastojina nalazi u fazi prebornog
izgleda (Plenterwaldphase). Ta sastojina kao i ta faza predstavlja u
stvari fazu pomlađivanja s vrlo dugačkim vremenom pomlađivanja pa zbog
toga nastaju velike razlike u starosti stabala koje se kreću od 100 do 300 godina.
Prema Leibundgutu (9), ova faza prebornog izgleda prašume zauzima općenito
na dobrim staništima relativno male površine, i kako god obnova nastaje,
u svim slučajevima postoji razvojna tendencija k optimalnoj fazi trajne
zajednice (Klimaxgesellschaft). Ploha se nalazi na I bonitetnom razredu staništa.
Prebornu strukturu te plohe čine uglavnom stabla jele. Debljinski stepeni
od 7,5 cm do 17,5 cm sadrže znatan broj stabala.


Interesantna je struktura sastojina po broju stabala na pokusnoj plohi II.
Ako se analizira distribuciona krivulja ukupnog broja stabala tada se vidi da
zaključno s debljinskim stepenom od 27,5 cm broj stabala neprekidno pada kao
u prebornoj šumi te da je lijevi krak krivulje kos, tzv. kosa distribucija. Od
tog debljinskog stepena krivulja broja stabala predstavlja bimodalnu krivulju,
koja je karakterizirana s dvije kulminacije. Prva kulminacija nastupa u
debljinskom stepenu od 37,5 cm, a uzrokuju je stabla bukve. Druga kulminacija
nastupa između debljinskih stepeni od 72,5 i 75,5, a čine je zajedno stabla
bukve i jele.


Opisana distribucija stabala po debljinskim stepenima upućuje da se radi


o tri populacije — sastojine različite starosti i dimenzija na istoj površini. I
stvarno postoje tri sloja: gornji, srednji i donji sloj (Etage). Donji sloj obuhvaća
debljinske stepene do otprilike 27,5 cm, srednji do otprilike 47,5 cm a gornji
sloj iznad toga debljinskog stepena.
S obzirom na razvojne faze može se reći da se ta sastojina približava optimalnoj
fazi ili da ulazi postepeno u optimalnu fazu.


Ovo shvaćanje potvrđuju dobro razvijena dva sloja izražena u bimodal-
nom dijelu distribucione krivulje broja stabala koji odgovaraju optimalnoj
fazi prašume i liče na strukture jednodobnih sastojina. Od optimalne faze udaljuje
tu sastojinu donji sloj izražen kosim dijelom krivulje.